Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sukcesy ,,poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób to jedna z komórek operacyjnych w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W jej skład wchodzą policjanci, którzy mają ogromne doświadczenie w odnajdywaniu ukrywających się przestępców, ale również osób zaginionych. Mimo, iż to najmłodsza komórka w KWP w Łodzi, to jej funkcjonariusze dali się poznać jako nieustępliwi w dążeniu do celu, czego dowodem są liczne sukcesy w zatrzymywaniu poszukiwanych.

Po tym jak Komenda Główna Policji podjęła decyzje o wzmocnieniu komórek poszukiwawczych w strukturach komend wojewódzkich, zapadła decyzja o powołaniu nowego wydziału, którego policjanci skupią się na szeroko pojętym poszukiwaniu zarówno przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, jak i osób zaginionych. W struktury Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na początku 2023 roku został włączony Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Do głównych zadań tej komórki należy prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych. Stróże prawa z tej komórki mają się czym pochwalić. Tylko w ciągu roku funkcjonowania zatrzymali 48 poszukiwanych listami gończymi oraz 7 osób wobec których wszczęte były poszukiwania celowe, a osoby te miały na swym koncie popełnianie najpoważniejszych przestępstw, w tym dokonanie zabójstwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czy rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To tylko wierzchołek góry lodowej jeśli chodzi o kryminalne dokonania osób poszukiwanych. Aby w pełni ukazać zakres działań tego wydziału należy przytoczyć kilka realizacji zakończonych sukcesami.

Doskonałym przykładem może być sprawa z lipca 2023 roku, gdy ,,poszukiwacze” – bo tak w żargonie policyjnym mówi się o nich, zapukali do drzwi małego pomieszczenia przy garażach w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, w gminie Grójec. Funkcjonariusze zatrzymali wtedy 32-latka, który miał dopuścić się przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletniej. Mężczyzna wiedział, że sąd zastosował 3 miesiące aresztu w stosunku do niego. Tylko doskonała znajomość zarówno ludzkiej natury jak i policyjny nos oraz dobra analiza zbieranego materiału doprowadziła policjantów do jego kryjówki, które zmieniał kilkakrotnie licząc, że nie zostanie odnaleziony. 32-latek trafił do więzienia.
Policjanci z tego wydziału wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie koordynując oraz udzielając bieżącego wsparcia podległym jednostkom organizacyjnym Policji. 40 takich spraw zakończyli sukcesem, a poszukiwani zostali zatrzymani i trafili za kratki. Tak było w trakcie realizacji sprawy poszukiwawczej dot. 36-latka z Łodzi, za którym wystawione były listy gończe. Z posiadanych przez policjantów informacji wynikało, że mężczyzna mógł przygotować sobie kryjówkę. 18 grudnia 2023 roku, od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze obserwowali lokal znajdujący się przy ulicy Radwańskiej w Łodzi. Gdy z mieszkania wyszła kobieta policjanci przystąpili do działania. W lokalu nie było poszukiwanego. Funkcjonariusze postanowili skrupulatnie sprawdzić teren posesji. Jedno z pomieszczeń na strychu budynku było zamknięte i wzbudziło ich podejrzenia. Tam właśnie odnaleźli ukrywającego się mężczyznę. Był zaskoczony, że kryjówka nie zapewniła mu odpowiedniej ochrony. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie spędzi prawie 2,5 roku. Mężczyzna robił wszystko, aby go nie odnaleziono, jednak w starciu z policjantami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi był bez szans.

Poszukiwacze w trakcie realizacji obowiązków służbowych często współpracują z innymi komórkami operacyjnymi łódzkiej komendy, ale także z komórkami kryminalnymi z terenu całego kraju. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej pracowali nad sprawą mężczyzny, który od 24 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, był poszukiwany listami gończymi. 47-latek był skazany prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za fałszowanie czeków. I tutaj doświadczenie ,,poszukiwaczy” było niezwykle przydatne. Po żmudnej analizie poszlak docierających do nich informacji, przystąpili do działania. O ile sprawa była skomplikowana i czasochłonna to zatrzymanie miało być już tylko formalnością. Jednak ta praca lubi zaskakiwać i z posiadanych informacji wynikało, że mężczyzna w chwili zatrzymania może być bardzo agresywny. 8 listopada 2023 roku doszło do zatrzymania, które było dynamiczne, a aktualnie 47-letni poszukiwany był zdziwiony całą sytuacją i nie stawiał oporu. Mężczyzna trafił do zakładu karnego.

Takich spraw było więcej. Niech przykładem wzorowej współpracy między funkcjonariuszami Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, a innymi policjantami będzie sprawa, która ma swój początek około 2 lat temu i dotyczy mężczyzn w wieku 46 i 28-lat nad którą pracowali policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi. Obaj mężczyźni byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej i specjalizowali się w przestępstwach akcyzowych. Gdy mężczyźni przepadli jak kamień w wodę i robili wszystko, aby ich nie odnaleziono, sprawą zajęli się ,,poszukiwacze” – często są to pasjonaci i lubią wyzwania jakim było to zatrzymanie. Policjanci i tym razem nie dali się zwieść. W wyniku żmudnej, kilkumiesięcznej pracy namierzyli w powiecie giżyckim i zatrzymali 46 i 28-latka poszukiwanych listami gończymi za liczne przestępstwa. Obaj zatrzymani trafili do aresztu.

To pierwszy rok funkcjonowania Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Bez wątpienia ich skuteczność wynika z dużego doświadczenia służących w nim policjantów. Ich zaangażowanie oraz determinacja sprawiają, że nawet najbardziej zawiłe i rozbudowane sprawy poszukiwawcze, w tym poszukiwania osób zaginionych, kończą się sukcesem. Służba w tym wydziale wymaga od policjantów często szybkich i dynamicznych działań, które łączą z analitycznym podejściem i stosowaniem nieszablonowych rozwiązań.

podkom. Adam Dembiński

 

Powrót na górę strony