Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor Mariusz Krzystyniak nowym szefem łódzkich Policjantów

9 lutego 2024 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Kierowanie łódzkim garnizonem będzie należało do insp. Mariusza Krzystyniaka.

W uroczystości wzięli udział: nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, nadinsp. Sławomir Litwin, nadbryg. Grzegorz Janowski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Bogumiła Tarkowska Zastępca Prokuratora Regionalnego w Łodzi, płk. Jarosław Banasik Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi, ppłk. Marcin Markiewicz Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, reprezentujący Placówkę Straży Granicznej w Łodzi, mjr Przemysław Szkudlarek, Prokuratorzy Okręgowi,dr. n. med. Robert Starzec Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi, nadkom Piotr Łopaciński Naczelnik Wydziału CBZC w Łodzi, kom. Jacek Pietrzyk Naczelnik Wydziału w Łodzi Biura Spraw wewnętrznych Policji, Dawid Sterniczuk zastępujący Naczelnika Wydziału CBŚP w Łodzi, przedstawiciele Związków Zawodowych Policjantów i pracowników Policji na czele z podinsp. Krzysztofem Balcerem Przewodniczącym nadkom.Zarządu NSZZP województwa łódzkiego, kom. w st. spocz. Zdzisław Pełka Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi, Jarosław Olbrychowski  Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi, nadinsp. Sławomir Litwin, Komendanci i Zastępcy Komendantów Miejskich i Powiatowych łódzkiego garnizonu Policji, Dowódcy OPP i SPKP w Łodzi, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Uroczysta zbiórka odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Po powitaniu przybyłych gości poinformowano o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. insp. Mariusza Krzystyniaka, który przywitał się ze sztandarem. Insp. Tomasz Olczyk - dotychczas pełniacy tę funkcję -  złożył meldunek o zdaniu pełnionych obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.  

Insp. Mariusz Krzystyniak urodził się w 1971roku. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security.

Drogę zawodową rozpoczął 16 września 1991 roku pełniąc służbę w III Komisariacie Policji KRP Bytom. Następnie objął stanowisko specjalisty Wydziału Kryminalnego KMP w Bytomiu, Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Katowicach,  Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu tej samej jednostki i eksperta Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;

Zaangażowaniem w służbę, skutecznością i umiejętnościami organizacyjnymi zdobył uznanie wśród przełożonych, które skutkowało powierzeniem mu stanowisk kierowniczych.W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowice, rok później Naczelnikiem Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową, następnie Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.17 maja 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
Od kwietnia 2021 r. pełnił służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a od stycznia 2024 roku inspektor Krzystyniak objął obowiązki Komendanta Wojewódzkiego tej jednostki.

Pan Komendant był wielokrotnie odznaczany, otrzymał:
Brązową  Odznakę „Zasłużony Policjant”, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę ,,Zasłużony Policjant, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę ,,Zasłużony Policjant”,  Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz  Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego.

W trakcie uroczystości jako pierwszy głos zabrał nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, który podziękował, zarówno ustępującemu insp. Tomaszowi Olczykowi, jak i obejmującemu to stanowisko.Gratulacje złożyła również Pani Dorota Ryl, Wojewoda Łódzki. Następnie insp. Tomasz Olczyk, dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji, pożegnał się z łódzkim garnizonem, z którym związany był od samego początku swojej zawodowej ścieżki.

Następnie głos zabrał insp. Mariusz Krzystyniak. W swoim wystąpieniu podziękował przełożonym za uznanie dorobku służbowego i powierzenie misji kierowania łódzkim garnizonem policji. Zwracając się do Komendanta Głównego dziękował za wieloletnie wsparcie, dzięki któremu jego służba jako szefa śląskiego garnizonu policji była tak owocna. Insp. Krzystyniak za kredyt zaufania dziękował także Wojewodzie Łódzkiemu. Przytoczył słowa Franklina Delano Roosevelta: „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.” Nawiązując do tych słów zauważył, że tylko dzięki wspólnym działaniom będzie możliwe dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w efektywny sposób. Insp. Mariusz Krzystyniak deklarował profesjonalizm w kierowaniu garnizonem łódzkim, obiecując wykorzystanie doświadczenia służbowego zdobytego na Ziemi Śląskiej.

Dagmara Mościńska

video sierż. Mateusz Piliński

foto asp. sztab. Marcin Sosnowski

 • Komendant wita się ze sztandarem.
 • Pamiątkowe zdjęcie z kadrą kierowniczą oraz zaproszonymi gośćmi.
 • Przemówienie komendanta.
 • Komendant wita się z kadrą kierowniczą.
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Zastępca Komendanta Policji w Łodzi.
 • Zaproszeni goście.
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji.
 • Wręczenie rozkazu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendanci Wojewódzcy.
 • Inspektor Mariusz Krzystyniak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi stoi przed sztandarem.
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji składa gratulacje zdającemu i przyjmującemu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
 • Podziękowania i gratulacje.
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Glos_018_sd.m4a

Pobierz plik Glos_018_sd.m4a (format mp3 - rozmiar 1.8 MB)

Powrót na górę strony