Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna policjantów garnizonu łódzkiego

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano działania łódzkiego garnizonu Policji w 2023 roku. Miniony rok to skuteczna walka z przestępczością, nowe inwestycje a w nich budowa nowych posterunków, w trosce o bezpieczeństwo i oczekiwania mieszkańców województwa łódzkiego.

Podczas odprawy której przewodniczył insp. Mariusz Krzystyniak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, omówiono wyniki działań poszczególnych pionów łódzkiej policji w 2023 roku a także określono priorytety na najbliższy czas. W odprawie uczestniczyli: Pani Dorota Ryl Wojewoda Łódzki, Pan Marcin Szymorek Naczelnik Wydziału Analiz Kontroli i Bezpieczeństwa departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, st. bryg. Paweł Malinowski Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, przedstawiciele Prokuratur Okręgowych i Rejonowych, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników policji, podinsp. Tomasz Chorzewski pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału CBŚP w Łodzi   podinsp. Piotr Łopaciński Naczelnik Wydziału w Łodzi CBZC, kom. Jacek Pietrzyk Naczelnik Wydziału w Łodzi BSWP, ks. ppor. Jacek Syjud Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Kadra Kierownicza łódzkiego garnizonu.

Podczas odprawy insp. Mariusz Krzystyniak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie województwa łódzkiego,efekty pracy osiągnięte przez policjantów w minionym roku oraz zadania jakie stoją przed jednostką w 2024 roku. Insp. Krzystyniak zobrazował sytuację kadrową. W 2023 roku w garnizonie łódzkim do służby przyjęto 353 nowych policjantów.

A jak wyglądał przykładowy dzień pracy policjantów w 2023 roku w województwie łódzkim? Średnio każdego dnia do służby patrolowej i obchodowej  w garnizonie łódzkim kierowano 862 policjantów prewencji, do służby na drogach wysyłano 246 policjantów ruchu drogowego, każdego dnia wykrywano średnio 103 przestępstwa, przeprowadzano 514 interwencji.

Przeanalizowano także działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w naszym województwie od początku jej funkcjonowania czyli od 2016 roku naniesiono 177 750 zgłoszeń zagrożeń. Policjanci w czasookresie 2022-2023 roku zdiagnozowali i wyeliminowali 83 % zagrożeń naniesionych na KMZB.

W roku 2023 na drogach było bezpieczniej.  W 2023 roku doszło do 2 207 wypadków. W porównaniu do 2022 roku spadła liczba tej kategorii zdarzeń drogowych (mniej  o 84). Jednocześnie zmniejszyła się liczba wypadków z zabitymi ze 155 w 2022 roku do 149 w roku ubiegłym. Odnotowaliśmy duży spadek liczby rannych, o 178 mniej w porównaniu z 2022 rokiem. Podsumowanie działań policjantów ruchu drogowego to także szereg akcji prewencyjnych ale także profilaktycznych, których jednym z efektów jest także spadek liczby nietrzeźwych kierujących, których policjanci wyeliminowali z dróg naszego województwa. W 2023 roku mundurowi drogówki zatrzymali 4556 nietrzeźwych kierujących, czyli o 815 mniej niż w 2022 roku, w którym ta liczba wyniosła 5371.

Policjanci łódzkiego garnizonu w minionym roku osiągnęli bardzo dobre wyniki. Wykrywalność ogółem wzrosła analogicznie do roku 2022 i jest najwyższa od 4 lat.

Rozpatrując poszczególne kategorie przestępstw jednoznacznie uwydatnia się wzrost wykrywalności przestępstw kradzieży cudzej rzeczy, która w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła z 32 do 46%. W kategorii przestępstw kradzieży samochodu ( w tym poprzez włamanie) zauważamy znaczny wzrost wykrywalności rok do roku ale również o 7 punktów procentowych jest wyższy w skali wykrycia tego rodzaju przestępstw w całym kraju. W minionym roku policjanci łódzkiego garnizonu skutecznie zwalczali przestępczość narkotykową, zabezpieczyli aż 1 078 402,75 gramów narkotyków. W skali wszystkich  garnizonów to wyróżniający się wynik.

2023 rok to również czas udanych inwestycji. Na terenie działania   łódzkiego garnizonu powstały siedziby nowych posterunków. Efektem współpracy i zaangażowania  policji, samorządów lokalnych i organów państwowych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu powstała siedziba Posterunku Policji we Wrzącej w powiecie pabianickim oraz Posterunku Policji w Bolimowie, w powiecie skierniewickim. W 2023 roku mamy także za sobą otwarcie nowego Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej, na terenie powiatu piotrkowskiego. Zrealizowano  projekt modernizacji budynku oddziału Prewencji Policji w Łodzi i SPKP przy ulicy Pienistej.

Dagmara Mościńska

  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodziw trakcie odprawy służbowej.
  • Zaproszeni goście podczas odprawy rocznej.
  • Komendanci w trakcie odprawy służbowej.
Powrót na górę strony