Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga! 20 marca 2024 roku na drogach województwa będą utrudnienia z powodu protestu rolników

20 marca 2024 roku, to kolejny dzień protestów rolników. Policjanci w województwie łódzkim będą dbać o bezpieczeństwo uczestników tych zgromadzeń. Informacje dotyczące utrudnień w ruchu i objazdów będą aktualizowane na bieżąco. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na drogach apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów.

W związku z utrudnieniami apelujemy do wszystkich podróżujących o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności.
Poniżej przedstawiamy wykaz miejsc gdzie odbywać się będą protesty.

     Powiat wieluński: Miejsce - Gmina Pątnów, blokada dróg w rejonie przejść dla pieszych - blokada na DK 43, przejścia dla pieszych m. Dzieczniki i m. Kałuże. DK 74- blokada w obu kierunkach w miejscowości Osjaków. Sugerowane objazdy: Sugerowane objazd od Wielunia w kierunku Bełchatowa: Wieluń- Szynkielów drogą wojewódzką 481, Szynkielów- Konopnica drogą powiatową 4532, Konopnica -Strobin drogą powiatową 4536, Strobin-Chorzyna drogą gminną117303. Objazd od Bełchatowa w kierunku Wielunia: Chorzyna- Strobin drogą gminną117303, Strobin- Konopnica drogą powiatową 4536, Konopnica-Szynkielów drogą powiatową 4532, Szynkielów- Wieluń drogą wojewódzką 481    

     Powiat łaski: Miejsce - ul. Kolejowa - rondo w m. Łask, ul. Żeromskiego - rondo w m. Łask, Al. Niepodległości. Widawa - odcinek drogi DW481.

     Powiat łęczycki: Miejsce - Autostrada  A1, węzeł nr: 19 (Piątek) protest  na autostradzie, Droga  DW 703 w miejscowości   Nowy Gaj , gm. Góra  Św. Małgorzaty. Łęczyca , Droga  DK 91 od skrzyżowania  w  miejscowości Topola Królewska do ronda  Łęczyckich  Górników. DW 703, od miejscowości Janków do miejscowości Wilczkowice. Skrzyżowanie dróg relacji Świnice Warckie  - Rożniatów  i Świnice Warckie – Wielenin, przy moście kolejowym PKP.

     Powiat poddębicki: Miejsce - Blokada ronda w Uniejowie na drodze krajowej nr 72 oraz blokada skrzyżowań DW 469 – DW 473. Blokada wjazdu i zjazdu z A2 – węzeł Wartkowice; blokada ronda w Starym Gostkowie, gm. Wartkowice (DW 703); blokada skrzyżowań w m. Porczyny, gm. Poddębice (DW 473), Zadzim (DW 479) i drogi DW 478 w m. Siedlątków, gm. Pęczniew.

     Powiat zduńskowolski: Miejsce - Szadek: Skrzyżowania dróg 710 z ul. Skrajną i drogą nr 4907E, Skrzyżowanie dróg 710 z ul. Przatowską i Warszawską, Skrzyżowanie dróg 473 z ul. Stodolnianą i Grabowiny.

     Powiat piotrkowski: Miejsce- Srock – DK12/91 do węzła S8/A1, Wolbórz – rondo przy S8 – droga S8 – do węzła Piotrków Tryb. Południe, Grabica – do ronda w Rokszycach – trasa A1,S8, Kurowice – Wola Rakowa – A1 – Węzeł Łódź Górna – węzeł Piotrków Tryb. Południe, Rozprza – Piotrków Tryb. – od węzła S8/A1 – do węzła Piotrków Tryb. Południe. Sugerowane objazdy: Od strony Opoczna będzie kierowany ruch w stronę miejscowości Żarnów, na drogę nr 726. Od strony Piotrkowa Trybunalskiego ruch będzie kierowany w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. Policjanci z Rawy Mazowieckiej pojazdy ciężarowe będą kierować na drogę 726, a pojazdy osobowe na S8 do węzła Piotrków Wschód.

     Powiat tomaszowski: Miejsce - Drogi serwisowe wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 713 w obrębie ronda w miejscowości Rokiciny – Kolonia, skrzyżowanie DW716 i DW713. DW nr 713 w miejscowości Buków do miejscowości Ujazd, gmina Ujazd w celu blokady  Ronda Niepodległości oraz przejazd DW713 tj. ul. Kościelną, Pl. Wolności, ul. Mostową, ul. Tomaszowską, drogą gminną ul. Antolin do drogi powiatowej ul. Parkowa i Pl. Kościuszki do Ronda Niepodległości. Sugerowane objazdy: Kierowcom pojazdów osobowych poruszających się z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego , zalecamy objazd przez m.Golesze (z uwagi na blokady na węzałach S-8 w Piotrkowie Tryb.) Brak mozliwości tranzytu pojazdów ciężaroiwych. Objazd dla pojazdów ciężarowych z Tomaszowa Mazowieckiego do Łodzi zalecany jest przez drogę S-8 ( kier. Warszawa) a następnie po zjeździe na węźle Rawa Mazowiecka Północ, a następnie drogą DK-72. Objazd dla pojazdów ciężarowych w kierunku Katowic/Częstochowy zalecany jest drogą DK-48 Inowłódź i drogą W-726 kier. Opoczno. Ruch pojazdów ciężarowych w kierunku Koluszek całkowicie zablokowany. Alternatywna droga dotarcia do wymienionmej miejscowości z Tomaszowa Mazowieckiego objazdem do Łodzi tj. droga S-8, droga DK-72 a następnie od Brzezin DW-715.

     Powiat sieradzki: Miejsce - Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych w Sieradzu – obwodnica DK 12 –utrudnień na drodze wojewódzkiej numer 480, 482 oraz 83. Rolnicy planują blokadę Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych w Sieradzu oraz łącznika między wspomniany rondem, a Rondem Rotmistrza Pileckiego. Sugerowane objazdy: pojazdy jadące z Sieradza w kierunku Złoczewa -  z ul. Jana Pawła II kierowane będą na Górkę Kłocką, następnie na miejscowość Kłocko i wyjazd na DW 482 - pojazdy jadące od  Złoczewa w kierunku Sieradza - z  DW 482 kierowane będa na miejscowość Jeziory, następnie w ulicą Sadową – Wołodyjowskiego - 1 Maja i wyjazd na ul. Jana Pawła II. Dla pojazdów ciężarowych objazd drogą ekspresową S-8 - w kierunku Sieradza -  wjazd na węźle Złoczew -  zjazd na węźle Sieradz – Wschód, w kierunku Złoczewa - wjazd na węźle Sieradz – Wschód – zjazd na węźle Złoczew

     Powiat bełchatowski: Miejsce -  DK74 m. Kluki, DK74 msc. Szczerców, DK74, msc. Rusiec, DK 74 na obszarze miejscowości Huta i Wielopole, DW 484 na obszarze miejscowości Poręby.

     Powiat pajęczański: Miejsce - Rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Sulmierzycach, gm. Sulmierzyce, pow. pajęczański, Rondo w m. Ostrołęka gm. Sulmierzyce, pow. pajęczański DW-483, Rondo im. Bitwy Warszawskiej 1920  w Pajęcznie, Rondo  w miejscowości Rząśnia, Rondo  w miejscowości  Siemkowice, Rondo  w miejscowości  Działoszyn.

     Powiat łódzki-wschodni: Miejsce - Początek miejscowość Kurowice, trasa przejścia: Kurowice – Wola Rakowa – Autostrada A1, Węzeł Łódź Górna – Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada. Sugerowane objazdy: Od strony Brzezin: DW 715 - Stare Koluszki - Przanówka - Gałków Parcela - Borowa - Karpin - Kotliny - Będków Kolonia - DW 716 - Piotrków Tryb. Od strony Tomaszowa Maz: Słotwiny/Katarzynów - Zygmuntów - Felicjanów. Pojazdy ciężarowe: od strony Brzezin - DK72 - Rawa Maz.

     Powiat kutnowski: Miejsce - Parking  przy DW 702 z DK 92.-miejsce zbiórki Blokada stacjonarna węzła autostrady A1 Kutno Wschód, A1 Kutno Północ, Rondo Unii Europejskiej- DK-92. Skrzyżowanie DK-91 i DK 92 Blokada stacjonarna Krośniewice. Jednakże z uwagi na blokadę rolników na Austostradzie A1 w miejscowości Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, ruch na A1 będzie utrudniony do dnia 23 marca - do godziny 07:00 rano.  W zwiazku z powyższym ruch pojazdów z A1 będzie kierowany na DK nr 60 - węzeł Kutno Pólnoc.

     Powiat zgierski: Miejsce - Rondo DK14/A2/ DK 71 (gmina Stryków, m. Sosnowiec) blokada autostrady A2 w obu kierunkach. Sugerowane objazdy: Kierowcy jadący DK14 od Łodzi zostaną skierowani drogami lokalnymi w kierunku Zgierza-łącznie z tranzytem oraz Strykowa wyłącznie dla pojazdów osobowych. Kierowcy Jadący DK14 z kierunku Głowna, Brzezin zostaną skierowani na drogą DW 708. Natomiast uczestnicy ruchu jadący DK 71 od Zgierza zostaną przekierowani drogami lokalnymi w kierunku Łodzi i Strykowa – wyłączając pojazdy ciężarowe. W związku z całkowitym zablokowaniem autostrady w kierunku Warszawy i Poznania na węźle Stryków zaplanowano następujące godziny i kierunki objazdów. Węzeł Łódź Północ od 9.30 do 17.00 zamknięty będzie wjazd na A1 kierunek Gdańsk. Kierujący jadący A1 od Łodzi kierowani będą na A2 kierunek Warszawa a jadący A2 od Warszawy ruch zostanie skierowany w kierunku Łodzi na A1. Po godzinie 15.30 otwarty zostanie wjazd na węźle Stryków dla kierunku Warszawa -A2 i Łódź-A1. Węzeł Zgierz – Leonów w godzinach 8.30 a 15.00 zablokowany będzie wjazd na A2 kierunek Warszawa. Otwarty będzie natomiast wjazd na A2 w kierunku Poznań jedynie do węzła Emilia gdzie dla podróżnych udających się dalej w kierunku Poznania zalecany jest objazd dK 92 w kierunku DK 92. Węzeł Emilia w godzinach 7.00 do 22.00 zablokowany będzie wjazd na A2 w kierunku Poznania, obowiązywał będzie objazd do DK 91 a następnie do DK92. Do godziny 15.00 możliwy będzie wjazd na A2 w kierunku Warszawa jedynie do węzła Zgierz-Leonów. Po godzinie 15.30 ruch na A2 w kierunku Warszawy zostanie otwarty całkowicie. Dodatkowo z uwagi na utrudnienia w powiecie poddębickim w godzinach 10.00 do 18.00 w Aleksandrowie Łódzkim ruch pojazdów ciężarowych z drogi DK 72, zostanie przekierowany na drogi lokalne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi DMC. W godzinach 7.00 do 19.00 ruch pojazdów ciężarowych z drogi DK 91 w kierunku Łęczycy zostanie przekierowany na DW 708 kierunek Stryków lub Kutno.

     Miasto Łódź: Szczecińska/Aleksandrowska – stacjonarne

     Powiat radomszczański: Miejsce - Zbiórka i rozpoczęcie zgromadzenia parking Maluszyn, w godz. 10.30 – 11.00 przejazd drogą wojewódzką 785 do miejscowości Żytno na ul. Krótką gdzie po postoju około 90 min. powrót około godz. 13.00 do miejscowości Maluszyn.  Radomsko ul. Brzeźnicka 65a ( rejon ronda ) droga krajowa nr 42, Radomsko rondo u zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Targowej, droga krajowa nr 91, Przedbórz w rejonie ronda i ul. Koneckiej, Mostowej, Krakowskiej i Trytwa  Droga krajowa nr 42.
Funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo kierujących i protestujących. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów. W dniu wydarzenia należy zaplanować alternatywne drogi dojazdu do wyznaczonego celu. Zalecamy także korzystanie z aplikacji wskazujących natężenie ruchu.

podkom. Adam Dembiński

 

Powrót na górę strony