Informacje

„…Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”- ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego.

Kolejni stróże prawa zasilili szeregi łódzkiej Policji. Uroczyste ślubowanie odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Dla nowo przyjętych funkcjonariuszy to właśnie teraz zaczyna się niezwykła policyjna misja, podczas której będą dumnie służyć zapewniając bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy tego potrzebują, chronić porządek prawny, służyć wiernie Narodowi.

8 maja 2024 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi na zaproszenie inspektora Mariusza Krzystyniaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w uroczystej zbiórce wzięli udział:

Wicewojewoda Łódzki Marek Mazur, reprezentujący Prezydenta Miasta Łodzi – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi Grzegorz Kociołek, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa łódzkiego podinsp. Krzysztof Balcer, Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Tomasz Chorzewski, Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkom. Piotr Łopaciński, Naczelnik Wydziału BSWP w Łodzi kom. Jacek Pietrzyk, Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, Komendanci raz Zastępcy Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Kadra Kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji garnizonu łódzkiego w Kaplicy garnizonowej pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Uroczysta zbiórka odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Policyjnym.

Nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi inspektor Mariusz Krzystyniak: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Szeregi łódzkiego garnizonu Policji zasiliło 47 funkcjonariuszy, w tym 30 policjantów i 17 policjantek.

Po uroczystym ślubowaniu przyszedł czas na przemówienia. Głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi inspektor Mariusz Krzystyniak. Przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę na to, że dzień ślubowania to dla zaczynających służbę funkcjonariuszy podniosła chwila.

 ,, Droga do dzisiejszego dnia, nie była dla was na pewno łatwa. Przeszliście przez sito testów, sprawdzianów, badań, na tej drodze wyprzedziliście innych kandydatów starających się o wstąpienie w policyjne szeregi. Przed Wami trudna, zobowiązująca służba, i na początku wymagające szkolenie podstawowe a zdobyta w tym czasie wiedza i umiejętności będą w przyszłości procentować łatwością podejmowania trafnych decyzji podczas codziennej służby. Będziecie funkcjonariuszami 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Będziecie docierać w miejsca, do których inni nie docierają, czekać Was będą różne interwencje, którym przyświecać będzie zawsze  obowiązek niesienia  pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.” – tymi słowami przełożony policjantów łódzkiego garnizonu zwrócił się do nowo przyjętych funkcjonariuszy.

W dalszej części wystąpienia Komendant Wojewódzki złożył podziękowania rodzinom i bliskim nowo przyjętych funkcjonariuszy, za wsparcie i zrozumienie.

Gratulacje nowo przyjętym funkcjonariuszom złożył także Wicewojewoda Łódzki Marek Mazur.

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Chcesz służyć w Policji? Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy przyjęć do służby zaplanowane jeszcze w tym roku to:

8 lipca 2024 roku

9 września 2024 roku

30 października 2024 roku

30 grudnia 2024 roku

Dokumenty można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach miejskich/powiatowych na terenie Województwa Łódzkiego oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów.

Dagmara Mościńska

foto/video sierż. Mateusz Piliński

  • Poczet sztandarowy stoi na tle ścianki KWP w Łodzi, sztandarowy opuszcza sztandar.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi maszeruje przez środek sali , za nim dowódca uroczystości.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.
  • Nowo funkcjonariusze policji składają ślubowanie na sztandar.
  • Nowi Funkcjonariusze Policji składają ślubowanie na sztandar.
  • Sala gimnastyczna, na wprost stoi kadra garnizonu łódzkiego, obok stoją nowo przyjęci funkcjonariusze policji, na przeciwko stoi sztandar policji.
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Slubowanie_8_05_2024.m4a

Pobierz plik Slubowanie_8_05_2024.m4a (format mp3 - rozmiar 1.49 MB)

Powrót na górę strony