Informacje

O BEZPIECZEŃSTWIE CYKLISTÓW W ŚWIATOWYM DNIU ROWERU

Rowery towarzyszą nam już od ponad 200 lat, kiedy to wynaleziono pierwszą maszynę, będącą praprzodkiem dzisiejszych jednośladów. 3 czerwca obchodzimy ustanowiony w 2018 roku, Światowy Dzień Roweru. To dobra okazja do przypomnienia miłośnikom rowerowych eskapad, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego by zapewnić sobie bycie bezpiecznym cyklistą.

Sezon rowerowy w pełni. Pogoda zachęca do tego by wybrać alternatywny dla samochodu sposób przemieszczania się, czyli rower. Na drogach naszego województwa pojawia się coraz więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego podróżujących jednośladami. To grupa szczególnie narażona na skutki zdarzeń drogowych, nie chroni ich karoseria samochodu, więc rzadko zdarzenie drogowe kończy się bez obrażeń rowerzysty.

Powrót jednośladów na drogi powinien wzmóc koncentrację kierujących, zwłaszcza w okolicach przejazdów dla rowerów. To miejsca newralgiczne, w których dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa. Rowerzyści mający pierwszeństwo przejazdu, powinni dokładnie obserwować drogę i kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

Rowerzysto, zadbaj o swoje bezpieczeństwo, a także innych uczestników ruchu, których spotykasz podczas rowerowych podróży, pamiętaj:

Jako rowerzysta, masz obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszasz lub zamierzasz skręcić. Kierując rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,

Wyjątkowo możesz jechać po chodniku lub po drodze dla pieszych gdy:
•    opiekujesz się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
•    szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 kilometrów na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
•    warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej.
•    Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym, siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Warto pamiętać, że jednym z najważniejszych elementów poprawiających nasze bezpieczeństwo, jest kask, który odpowiednio dobrany chroni naszą głowę przed uderzeniem o twarde podłoże. Nie jest obowiązkowy, ale policjanci zachęcają do jego noszenia. Również wyposażenie roweru nie pozostaje bez znaczenia. Powinien on posiadać światła – białe i czerwone, przynajmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Zachowanie ostrożności, odpowiednia prędkość - dająca czas na właściwą reakcję, a przede wszystkim przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, są podstawą bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Dagmara Mościńska

Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Glos_047_sd__1_.m4a

Pobierz plik Glos_047_sd__1_.m4a (format mp3 - rozmiar 798.99 KB)

Powrót na górę strony