Informacje

Szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych

W Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego (pow. tomaszowski), Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie obejmowało prowadzenie akcji ratowniczych w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostało zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim.

5 czerwca 2024 roku, w Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego (powiat tomaszowski), Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie obejmowało prowadzenie akcji ratowniczych również w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostało zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie”. Miało ono na celu podniesie kwalifikacji zawodowych policjantów, w tym zdolności poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem sprzętu w porze nocnej, jak również współdziałania z innymi podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Wzięło w nim udział 12 policjantów z: KMP Piotrków Trybunalski, KPP Tomaszów Mazowiecki, KPP Poddębice, KPP Opoczno, KPP Sieradz. Policjanci wspólnie z WOPR-em przećwiczyli stosowanie pasów transportowych oraz lin ratowniczych. Przeprowadzono szkolenie z zakresy pierwszej pomocy BLS – zespół czynności obejmujący bezprzewodowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Przećwiczono elementy ratownicze RKO na fantomie, a następnie przystąpiono do zagadnień związanych z wykorzystaniem torby medycznej oraz apteczki pierwszej pomocy tj. opatrywaniem ran, czynnościami po ukąszeniach owadów czy oparzeniach, zadławieniach oraz stabilizacją złamań. Przećwiczono stosowanie AED.
Około godziny 20:15 rozpoczęto odprawę do służby związaną z pozorowanym poszukiwaniem w porze nocnej dwóch mężczyzn którzy zaginęli na zbiorniku wodnym Zalewu Sulejowskiego po wypłynięciu kajakiem i do chwili obecnej nie powrócili. Nie znana była lokalizacja osób zaginionych, ani ich przybliżone położenie na terenie zbiornika, jak również trasa którą pokonali kajakiem. Zakres poszukiwań obejmował cały teren zbiornika wodnego. W akcji poszukiwawczej brało udział 12 policjantów oraz 6 WOPR-owców opływających teren na trzech łodziach policyjnych SPORTIS i jednej łodzi WOPR. Czynności poszukiwawcze zaginionych prowadzone były z wykorzystaniem szperaczy, lokacji nawigacyjnej oraz map. Po godzinie 22:00 odnaleziono pierwszego mężczyznę – (pozoranta), któremu udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano do bazy WOPR, a następnie drugiego mężczyznę, któremu również udzielono pomocy. Powyższe ćwiczenia pozwoliły policjantom nabrać umiejętności nawigowania łodzią w porze nocnej, prowadzenia akcji ratowniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy oraz przyczynią się bezpośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą w sezonie wakacyjnym 2024.

podkom. Adam Dembiński

 

 • Policjanci i ratownicy WOPR podczas szkolenia.
 • Policyjna motorówka.
 • Policjanci i ratownicy WOPR podczas szkolenia.
 • Policjanci i ratownicy WOPR podczas szkolenia.
 • Policjanci i ratownicy WOPR podczas szkolenia.
 • Policjanci i ratownicy WOPR podczas szkolenia.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
 • Policyjna motorówka z policjantami podczas ćwiczeń.
Powrót na górę strony