Informacje

Zmiany kadrowe w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

5 lipca 2024 roku w Auli im. nadinspektora Henryka Wardęskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka podczas której z łódzkim garnizonem Policji pożegnał się inspektor Tomasz Jędrzejowski, dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, który przez ostatnie 3 lata nadzorował pion logistyczny. Od 8 lipca 2024 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Jednocześnie Komendant Główny Policji pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi powierzył mł. insp. Przemysławowi Gaworowskiemu, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W uroczystości wzięli udział: p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Arkadiusz Sylwestrzak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzej Patrzałek, podinsp. Tomasz Chorzewski Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, kom. Jacek Pietrzyk Naczelnik Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, podinsp. Jerzy Niewiadomski Naczelnik Wydziału Operacyjno - Śledczego Zarządu w Łodzi CBZC, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji na czele z Przewodniczącym Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego podinsp. Krzysztofem Balcerem będącym także Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa łódzkiego, Wioletta Skowyra  Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,  Barbara Dąbrowska - Przewodnicząca Wojewódzkiego  Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego  Związku Zawodowego Pracowników Policji w Łodzi, Maja Olech - Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej w KWP w Łodzi,  Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji garnizonu łódzkiego, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, kadra kierownicza KWP w Łodzi.

Komendant Jędrzejowski trafił do garnizonu łódzkiego w maju 2021 roku. Był odpowiedzialny za pion logistyki. Dzięki Jego staraniom powstało wiele, całkowicie nowych budynków, jak choćby siedziba Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komisariat Policji w Warcie oraz Posterunki Policji w Woli Krzysztoporskiej, Andrespolu, Bolimowie. Rozbudowano i wyremontowano także Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz budynek koszarowy nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji  i Oddziału Prewencji Policji.

Inspektor Tomasz Jędrzejowski urodził się w 1977 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Od początku związany z pionem logistycznym wrocławskiego garnizonu, w ramach którego zajmował kolejne, wyższe stanowiska służbowe. Pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Insp. Tomasz Jędrzejowski był także wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resorowymi: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Arkadiusz Sylwestrzak podziękował swojemu dotychczasowemu zastępcy za wszystko co dokonał w garnizonie łódzkim: Insp. Jędrzejowski jest osobą, która jest zdeterminowana w swoim działaniu, z której można czerpać wzorce. Mówiąc o logistyce wszystkim się zdaję, że jest to takie proste zadanie, a dobrze wiemy, że to takie proste nie jest i nieraz trzeba naprawdę się natrudzić aby cokolwiek zbudować…. To co dokonałeś w tym garnizonie, w tak krótkim okresie, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców. Za to wszystko w imieniu swoim, Panów Komendantów, całej kadry garnizonu łódzkiego serdecznie dziękuję. Życzę Ci szczęścia, powodzenia, wytrwałości oraz awansów, abyś pełnił służbę we Wrocławiu jak najdłużej.”

Insp. Tomasz Jędrzejowski w swoim przemówieniu podziękował kadrze kierowniczej garnizonu łódzkiego za te 3 lata współpracy, za zaangażowanie przy realizacji wielu zadań, które niejednokrotnie nie były łatwe ale dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się ich dokonać. Komendant podziękował również za okazane wsparcie i zaufanie, którym został obdarzony podczas tych ostatnich kilku lat.

Następnie głos zabrał nowy zastępca mł. insp. Przemysław Gaworowski. Podziękował on Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi za kredyt zaufania. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby zadania, które będzie wykonywał były wykonywane na wysokim poziomie, tak aby nie zaprzepaścić dorobku insp. Tomasza Jędrzejowskiego.

sierż. Mateusz Piliński

 • Komendanci garnizonu łódzkiego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza rozkaz mł. insp. Przemysławowi Gaworoskiemu.
 • Komendanci Wojewódzcy Policji w Łodzi.
 • insp. Tomasz Jędrzejowski.
 • mł. insp. Przemysław Gaworowski.
 • insp. Tomasz Jędrzejowski wręcza kwiaty swojej żonie.
 • Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
 • Zaproszeni goście.
 • Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w tle komendanci.
 • mł. insp. Przemysław Gaworowski gratuluję insp. Tomaszowi Jędrzejowskiemu.
 • Komendanci Wojewwódzcy.
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Arkadiusza Sylwestrzaka.
 • Przemówienie insp. Tomasza Jędrzejowskiego.
 • Zaproszeni goście i kadra kierownicza garnizonu łódzkiego.
 • Naczelnicy wręczają kwiaty insp. Jędrzejowskiemu.
 • Komendant Wojewódzki wraz ze swoim zastępcą gratulują mł. insp. Przemysławowi Gaworoskiemu.
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych gratulują insp. Tomaszowi Jędrzejowskiemu.
 • Komendant Wojewódzki wraz ze swoim I Zastępcą gratulują insp. Tomaszowi Jędrzejowskiemu.
Powrót na górę strony