Etyka Zawodowa Policjanta

W tym roku obchodzimy 20-lecie wprowadzenia w Policji zasad etyki zawodowej policjanta, zarządzeniem nr 805 z dnia 31 grudnia 2003 roku Komendanta Głównego Policji. W ramach obchodów tej rocznicy otwieramy cykl prezentacji etycznych postaw policjantów
Powrót na górę strony