Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy KWP w Łodzi

Siedziba kasy mieści się w Wydziale Finansów (I piętro pok. 168) w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej 108/112, kod pocztowy 91-048,

Regon: 524813750

tel. 47 841 2009,adres email: mkzp@ld.policja.gov.pl,

Pracownicy wyznaczeni do obsługi kasy: Marlena Pisera, Magdalena Zemła.

nr rachunku bankowego: 54 1130 1163 0014 7137 8320 0001,

kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,

(środa jest dniem wolnym w zakresie obsługi interesantów).

Podstawą działalności Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi jest Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666) oraz Umowa o Świadczeniu Wspólnej Pomocy dla Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

Celem działania MKZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek zwrotnych na zasadach określonych w Statucie.

Członkiem może zostać funkcjonariusz/pracownik, pełniący służbę/ zatrudniony w n/w jednostkach organizacyjnych Policji:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
 • Oddział Prewencji Policji w Łodzi,
 • Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu,
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi,
 • Komenda Miejska Policji w Łodzi,
 • Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
 • Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,
 • Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego,
 • Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie,
 •  Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej,
 • Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji.
 • Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Powrót na górę strony