W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a organizacjami i instytucjami ubiegającymi się o patronat honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi lub zapraszającymi Komendanta do udziału w komitetach honorowych zamieszczamy zasady na jakich takie sprawy są rozpatrywane.

Zgodnie z Decyzją Nr 160/2010 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym (zmienioną Decyzją Nr 51/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 23 stycznia 2012 roku) przy ubieganiu się o objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi należy kierować się poniższymi zasadami:

1. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi może objąć patronat honorowy lub uczestniczyć  w komitecie honorowym w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji
o zasięgu regionalnym oraz organizowanym w Policji.

2. Objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie może łączyć się ze zobowiązaniami finansowymi Policji.

3. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi może objąć patronat honorowy lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym na wniosek złożony przez organizatora, którym może być kierownik jednostki organizacyjnej Policji województwa łódzkiego lub kierownik komórki organizacyjnej KWP w Łodzi, organ samorządu terytorialnego, kierownik zespolonej służby, inspekcji
i straży oraz inne służby i instytucje współpracujące z Policją.

4. Wzór wniosku zamieszczony jest poniżej w wersji umożliwiającej jego elektroniczne wypełnienie.

5. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem (program przedsięwzięcia) należy przesłać pocztą na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, kod: 91-048 Łódź lub złożyć osobiście. Dopuszczalne jest przesłanie wniosku na adres e-mail: wks@ld.policja.gov.pl

6. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nie później niż na 60 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

7. Wniosek rozpatruje w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi, który może zwrócić się do organizatora o udzielenie dodatkowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia.

8. Po podjęciu decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi przekazuje organizatorowi przedsięwzięcia informację o objęciu/odmowie objęcia patronatem honorowym lub udziale/odmowie udziału w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

9. Informacja o objęciu/odmowie objęcia patronatem honorowym lub udziale /odmowie udziału w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi umieszczana jest na stronie internetowej http://www.policja.pl/ld   w zakładce pod tytułem Patronaty Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

10. Objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi patronatu honorowego oznacza wyrażenie zgody na zamieszczenie przez organizatora informacji o tym fakcie w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Zapraszamy do korzystania z formularza wniosku o udzielenie patronatu.

Pobierz formularz w formacie.doc

 

Wykaz zgłoszonych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi zaproszeń
do objęcia wydarzeń patronatem honorowym

 

ROK 2019

 

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1.

WKS -076/1/19

„Koncert charytatywny dla Jacka”

31 stycznia 2019 r

Janusz Nerga

Brak zgody

2.

WKS – 076/3/19

Turniej piłki nożnej drużyn 7 klas podstawowych z terenu powiatu poddębickiego

5 kwietnia 2019 r.

KPP Poddębice

Zgoda

3

WKS – 076/4/19

30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”
i Olimpijczyków

2 -6 lipca 2019 r.

Komitet Organizacyjny

Zgoda

4.

WKS – 076/5/19

Konkurs „Wiedza z bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

5 kwietnia 2019 r.

Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP Łódź

Zgoda

5.

WKS – 076/6/19

Mistrzostwa Polski w Strzelectwa Westernowego

1-5 maja 2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego

Zgoda

6.

WKS – 076/7/19

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy TOR Łódź

Lipiec – sierpień 2019 r.

Szkolenia z bezpiecznej jazdy

Zgoda

7.

WKS – 076/8/19

Konferencja historyczna z okazji 100. Rocznicy Powstania Policji Państwowej

31 maja 2019 r.

KMP Skierniewice

Zgoda

8.

WKS – 076/9/19

Forum „Nie hejtuj mnie i nie wykluczaj”

27 maja 2019 r.

KMP Łódź

Zgoda

9.

WKS – 076/10/19

Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

18 maja 2019 r.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK

Zgoda

 

10.

 

WKS - 076/11/19 XVI edycja wojewódzkiego konkursu „Z WOPR - em bezpieczniej” Kwiecień – maj 2019 WOPR Łódź zgoda
11. WKS - 076/14/19 Obchody 120. Rocznicy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w Łodzi
Październik 2019 Wojeódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zgoda
12 WKS - 076/20/19

"Edukacja Policyjna"

 

wrzesień 2019 - czerwiec 2020 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustwicznego - Wojsławice zgoda
13 WKS - 076/22/19 XVIII Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas I - III "Moja bezpieczna droga do szkoły" 29 listopada 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi zgoda

 

           
           
           
           

 

ROK 2018

 

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1.

WKS -076/1/18

XV Halowy Turniej Piłki Nożnej „Alkohol?, Narkotyki?, Nie dziękuje” o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie

20-21 marca 2018 r.

KPP Opoczno 

Zgoda

2.

WKS – 076/2/18

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”

5 kwietnia2018 r.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Oddział Bełchatów 

Zgoda

3.

WKS – 076/3/18

Turniej piłki nożnej drużyn 7 klas podstawowych z terenu powiatu poddębickiego

30 marca 2018 r.

KPP Poddębice

Zgoda

4.

WKS – 076/4/18

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczny Senior - zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki”

23 kwietnia 2018 r.

Społeczna Akademia Nauk
w Łodzi

Zgoda

5.

WKS – 076/7/18

Turniej „Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego”

1 kwietnia – 31 maja 2018 r.

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Łodzi

Zgoda

6.

WKS – 076/8/18

29 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

4 -7 lipca 2018 r.

Komitet Organizacyjny

Zgoda

7.

WKS – 076/9/18

Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

12 maja 2018 r.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK

Zgoda

8.

WKS – 076/10/18

Triathlon Energy Bełchatów

22 lipca 2018 r.

Urząd Miasta Bełchatów

Zgoda

9.

WKS – 076/11/18

Warsztaty historyczne  - do końca wierni…. Martyrologia Policji Państwowej na Wschodzie

18 maja 2018 r.

KMP Piotrków Tryb.

Zgoda

10. WKS -  076/15/18 Konferencja „Cyberprzestrzeń – bezpieczeństwo
w administracji publicznej” oraz „CyberBezpieczni – wyzwania dla pracowników oświaty”

20 września 2018 r.

9 października 2018 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Zgoda
11. WKS - 076/17/18 Program profilaktyczny "Masz jedno życie - nie zmarnuje szansy październik 2018 -  czerwiec 2019 KMP Łódź Zgoda
12 WKS  - 076/19/18 XVII Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas I - III "Moja bezpieczna droga do szkoły" 23 listopada 2018 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi zgoda

 

ROK 2017

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1.

WKS -076/2/17

I Turniej „Policyjne Wyzwania”

Marzec – czerwiec 2017

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Zgoda

2.

WKS – 076/3/17

Przystanek Happy Bus

Lipiec – sierpień 2017

Fundacja
Happy Kids -Łódź

Zgoda

3.

WKS – 076/4/17

Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

13 maj 2017

Łódzki Oddział Okręgowy PCK

Zgoda

4.

WKS – 076/5/16

Międzypowiatowy Konkurs „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”

kwiecień - maj 2017 r.

Zespół Szkół RCKU Wojsławice

Zgoda

5.

WKS – 076/7/17

Turniej piłki nożnej drużyn gimnazjalnych z terenu powiatu poddębickiego

31 maja 2016 r.

KPP Poddębice

Zgoda

6.

WKS – 076/8/17

II Rajd Gnomów 2017

3 - 4 czerwca 2017 r.

Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ

Brak zgody

7.

WKS – 076/10/17

Impreza sportowo – profilaktyczna „Razem skutecznie, razem bezpiecznie” 

30 maja 2017 r.

III KP KMP Łódź

Zgoda

8.

WKS – 076/11/17

Triathlon Energy służb mundurowych

23 lipca 2017 r.

Urząd Miasta Bełchatów

Zgoda

9.

WKS - 076/12/17

Konferencja pn. „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”

23 maja 2017 r.

KMP Łódź

Zgoda

10.

WKS – 076/13/17

Konferencja
 „(NI)E –bezpieczeństwo w wirtualnym świecie

6 czerwca 2017 r.

KPP Zduńska Wola

Zgoda

11.

WKS – 076/14/17

„Bezpieczny Senior”

Czerwiec – wrzesień 2017

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Brak zgody

12.

WKS – 076/15/17

Uroczystość
o charakterze historycznym – sadzenie dębów pamięci

22/29 września 2017 r.

Publiczne Gimnazjum nr 10 w Łodzi

Zgoda

13.

WKS – 076/18/17

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu

14 października 2017 r.

KPP Łowicz

Zgoda

14.

WKS – 076/19/17

Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością”

11 października 2017 r.

KMP Łódź

Zgoda

15.

WKS – 076/20/17

Konferencja „ Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – TERRORYZM”

18 października 2017 r.

KMP Łódź

Zgoda

 

Wykaz zgłoszonych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi zaproszeń
do udziału w Komitetach Honorowych
ROK 2017

 

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1

 

WKS – 076/9/17

28. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

przełom czerwca
i lipca 2017 r.

Komitet Organizacyjny

Zgoda

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony