Prawa człowieka

Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

Lp.

Jednostka

Pełnomocnik

Kontakt

1.

KGP

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz

tel. (022) 60 122 58

2.

KWP Białystok

nadkom. Małgorzata Reducha

tel. (085) 677 20 33

3.

KWP Bydgoszcz

kom. Anna Zwiefka

tel. (052) 525 54 26

4.

KWP Gdańsk

Zdzisław Huzar

tel. (058) 321 47 02

5.

KWP Gorzów Wielkopolski

mł. insp. Agata Sałatka

tel. (095) 721 15 30

6.

KWP Katowice

podinsp. Krzysztof Kazek

tel. (032) 200 16 72

7.

KWP Kielce

mł.insp. Gerard Bah

tel. (041) 349 20 09

8.

KWP Kraków

podinsp. Paweł Karnas

tel. (012) 615 40 26

9.

KWP Lublin

podinsp. dr Edyta Naja

tel. (081) 535 45 19

10.

KWP Olsztyn

kom. Sebastian Kajczyński

tel. (089) 522 55 33

11.

KWP Opole

nadkom. Mirosława Korejba

tel. (077) 422 31 82

12.

KWP Poznań

podinsp. Andrzej Gibadło

tel. (061) 841 28 59

13.

KWP Radom

mł. insp. dr Zenon Romanek

tel. (048) 345 20 79

14.

KWP Rzeszów

nadkom. Artur Wasiuta

tel. (017) 858 29 05

15.

KWP Szczecin

podinsp. Elżbieta Szatanik

tel. (091) 781 17 99

16.

KSP Warszawa

mł. insp. Marcin Szyndler

tel. (022) 603 70 82

17.

KWP Wrocław

podinsp. Barbara Lorenc - Żelisko

tel. (071) 340 45 21

Powrót na górę strony