Wydział Transportu - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Transportu

Wydział Transportu
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
92-104 Łódź,  ul. Stokowska 21/25
tel. 47 841-12-80 lub 47 841-32-15  fax 47 841-12-81

e-mail: transport@ld.policja.gov.pl

Naczelnik  

mł.insp. Jarosław Tomasik

 

 Zastępca Naczelnika

nadkom. Jacek  Piaseczny

 

Zakres zadań Wydziału Transportu:

1. planowanie i zaopatrywanie w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy, w zakresie niezastrzeżonym dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,

2. przygotowywanie sprzętu transportowego do użytkowania, w szczególności poprzez rejestrowanie, oznakowanie i wyposażanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu oraz oznaczanie ich numerami taktycznymi,

3. sprawowanie nadzoru nad gospodarką transportową w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, organizowanie i dokonywanie przeglądów stanów utrzymywania sprzętu transportowego i zaplecza obsługowo-naprawczego,

4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych policjantom i pracownikom Komendy oraz jednostek Policji, prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych z udziałem służbowego sprzętu transportowego,

5. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i realizacja umów na zakup sprzętu transportowego, materiałów pędnych i smarów, części zamiennych i materiałów obsługi i napraw sprzętu transportowego,

6. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.