W TANDEMIE PRZECIWKO PRZESTĘPCZOŚCI GRANICZNEJ - Archiwum 2014 - Policja Łódzka

Archiwum 2014

W TANDEMIE PRZECIWKO PRZESTĘPCZOŚCI GRANICZNEJ

W marcu, maju i wrześniu 2014 r. obyła się kolejna edycja projektu koordynowanego przez Pełnomocnika Prezydium Policji ds. niemiecko-polskich Kontaktów pt. "W tandemie przeciwko przestępczości granicznej".

Główne cele kształcenia określono w sposób następujący:

- zaznajomienie się z właściwymi dla kraju przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi, w połączeniu z podnoszeniem kwalifikacji językowych w zakresie słownictwa policyjnego oraz ćwiczenia zorientowane na cel i praktyki;
- długofalowe dokształcanie językowe dzięki pobytowi w jednostkach niemieckich i polskich;
-  utrwalanie powstałych kontaktów i zacieranie uprzedzeń we wspólnej pracy;
- wspólny trening sytuacyjny;
- interkulturalna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów;
- nauka języka poprzez pracę w tandemie przy rozwiązywaniu sytuacji policyjnych;
- przeprowadzenie wspólnych omówień sytuacji przez dyskusję wybranych problemów pracy policyjnej;
- wyjaśnienie zawartych między urzędami policji umów i porozumień dotyczących współpracy;
- organizowanie wykładów na wybrane tematy współpracy policyjnej po otwarciu granicy;
- praktyki w jednostkach policji kraju partnera w celu poznania sposobu pracy policji w sąsiednim kraju oraz utrwalenia wiedzy językowej;
- wspólne imprezy sportowe, trening w strzelaniu, zwiedzanie i inne w celu integracji zespołu.

Z garnizonu łódzkiego w przedmiotowym przedsięwzięciu udział wziął: policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu,  specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi oraz funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP  Kutnie.

Natomiast na terenie garnizonu łódzkiego Policji przebywał przedstawiciel Inspekcji Policji Odra-Szprewa/Frankfurt (Odra). Policjant niemiecki, w charakterze obserwatora, miał okazję zapoznać się ze strukturą, zadaniami i sposobem pełnienia służby w pionie prewencji.

 

 • Zdjęcie grupowe umundurowanych uczestników imprezy - ujęcie w półzbliżeniu
  Zdjęcie grupowe umundurowanych uczestników imprezy - ujęcie w półzbliżeniu
 • Zdjęcie różnych pojazdów policyjnych oraz czterech funkcjonariuszy w kamizelkach odblaskowych
  Zdjęcie różnych pojazdów policyjnych oraz czterech funkcjonariuszy w kamizelkach odblaskowych
 • Zdjęcie trzech funkcjonariuszy w kamizelkach odblaskowych stojących przy samochodzie typu TIR
  Zdjęcie trzech funkcjonariuszy w kamizelkach odblaskowych stojących przy samochodzie typu TIR
 • Zdjęcie trzech uczestników imprezy w pomieszczeniu - dwóch z nich pokazuje palcami gablotę z czapkami policyjnymi
  Zdjęcie trzech uczestników imprezy w pomieszczeniu - dwóch z nich pokazuje palcami gablotę z czapkami policyjnymi