UDZIAŁ W KONFERENCJACH NA ZAPROSZENIE PARTNERA NIEMIECKIEGO - Archiwum 2014 - Policja Łódzka

Archiwum 2014

W maju i grudniu 2014 r. przedstawiciele łódzkiej Policji pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi uczestniczyli w  5. Konferencji Granicznej w Słubicach, organizowana przez Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia, a poświęcona możliwościom bezpośredniej współpracy organów bezpieczeństwa na poziomie regionalnym oraz w konferencji „Bezpieczna gmina - wspólna sprawa”, która odbyła się w Wyższej Szkole Zawodowej Policji w Oranienburgu.

Podczas majowego spotkania przedstawiono następujące tematy:
- regionalna, transgraniczna współpraca w obszarze granicznym Belgii, Holandii i Niemiec;
- fenomeny przestępczości kryminalnej/sytuacja Republiki Polski jako zewnętrznej granicy UE z Republiką Białorusi i Ukrainy;
- regionalna, transgraniczna współpraca Brandenburgii i Polski;
- zwalczanie transgranicznej przestępczości przeciwko mieniu z punktu widzenia prokuratury;
- raport na temat doświadczeń dotyczących współpracy i wspólnych operacyjnych działań Dyrekcji Policji Görlitz z Republiką Polską i Republiką Czeską.

Insp. Dariusz Banachowicz omówił z kolei wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane przez policję łódzką i brandenburską w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego, a wśród nich:
- projekty wymiany doświadczeń w zakresie ruchu drogowego i policji autostradowej;
- praktyczne ćwiczenia oddziałów zwartych policji;
- poznanie strategii pionu kryminalnego w walce z przestępczością samochodową;
- hospitacje w zakresie działania jednostek specjalnych policji;
- profilaktyka wśród młodzieży;
- inne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym i interkulturowym.

Specjalistyczna konferencja w Oranienburgu poświęcona była prewencji kryminalnej. Jej celem było poszerzenie współpracy organów Policji i władz lokalnych, jako podmiotów odpowiedzialnych za kooperację ww. obszarze. Pierwszą część spotkania otworzył Minister Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Brandenburgia podkreślając ogromną wagę współpracy między samorządami lokalnymi, zachęcając jednocześnie do wymiany doświadczeń i większego zaangażowania w dziedzinie zapobiegania przestępczości z sąsiadującą Meklemburgią i Polską. Następnie prelegenci prezentowali realizowane projekty mające na celu przeciwdziałanie przestępczości. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. nadinsp. Dariusz Banachowicz w swoim wystąpieniu przedstawił projekt „PaT”, jako przykład współpracy Policji i samorządów terytorialnych w Polsce.

Drugim etapem konferencji była, tzw. runda ekspertów prowadzona przez moderatora z telewizji Berlin, podczas której, eksperci wyjaśniali nadrzędne kwestie omawiane podczas prezentacji i udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

 

 • Zdjęcie słuchaczy siedzących na sali wykładowej w siedzieniach usytuowanych amfiteatralnie
  Zdjęcie słuchaczy siedzących na sali wykładowej w siedzieniach usytuowanych amfiteatralnie
 • Zdjęcie Insp. Dariusza Banachowicza ściskającego rękę przedstawicielowi strony niemieckiej - ujęcie w zbliżeniu
  Zdjęcie Insp. Dariusza Banachowicza ściskającego rękę przedstawicielowi strony niemieckiej - ujęcie w zbliżeniu
 • Zdjęcie Insp. Dariusza Banachowicza przy mównicy - obok tłumaczka (obie osoby w mundurach) w tle cztery flagi i ekran z wyświetloną prezentacją
  Zdjęcie Insp. Dariusza Banachowicza przy mównicy - obok tłumaczka (obie osoby w mundurach) w tle cztery flagi i ekran z wyświetloną prezentacją
 • Zdjęcie pięciorga uczestników imprezy na siedząco na sali plenarnej na tle flag
  Zdjęcie pięciorga uczestników imprezy na siedząco na sali plenarnej na tle flag