Z WIZYTAMI NA WOŁYNIU - Archiwum 2014 - Policja Łódzka

Archiwum 2014

W czerwcu, sierpniu i listopadzie 2014 r. odbyły się kolejne wizyty na Wołyniu, wspierane przez łódzki garnizon Policji.

Łódzki Urząd Wojewódzki bierze udział w działaniach, jakie podejmuje młodzież harcerska Chorągwi łódzkiej wspólnie z ukraińską młodzieżą z Kostiuchnówki. W działania profilaktyczne włącza się Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, propagując dobre praktyki wśród ukraińskiej społeczności na Wołyniu. Ponadto uczestnicy pogłębiają wiedzę z historii Polski odwiedzając miejsca pamięci oraz biorąc udział w uroczystościach związanych z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej i 100 rocznicy powstania Legionów Polskich.

Podniosły charakter obchodów rocznicowych podkreślił apel na cmentarzu w Polskim Lasku z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego, Msza św. polowa, zmiana warty honorowej, podniesieni flag i odegranie hymnów Polski i Ukrainy, apel poległych i złożenie kwiatów. Delegacja wzięła także udział w ognisku harcerskim, pt. „Panteon niepodległości”.

Charakter obchodów rocznicowych został zaakcentowany również w listopadzie podczas uroczystego apelu na cmentarzu w Polskim Lasku, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na grobach legionistów oraz pobrany Ogień Niepodległości.

Zaproszeni goście spotkali się również w Centrum Dialogu Kostiuchnówka, uczestnicząc w dyskusji opartej na projekcjach reportaży i filmów historycznych.

Istotnym elementem obecności delegacji województwa łódzkiego na Wołyniu była wizyta w szkole w m. Kostiuchnówka, podczas której nastąpiło przekazanie prac w ramach konkursu „Moja szkoła moją małą ojczyzną”.

 

 • Zdjęcie uczestników imprezy siedzących przy stole w małej sali
  Zdjęcie uczestników imprezy siedzących przy stole w małej sali
 • Zdjęcie kilkorga uczestników na stojąco w sali - Insp. Dariusz Banachowicz wręcza certyfikat jednej z zagranicznych przedstawicielek
  Zdjęcie kilkorga uczestników na stojąco w sali - Insp. Dariusz Banachowicz wręcza certyfikat jednej z zagranicznych przedstawicielek
 • Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników imprezy na tle jasnego budynku
  Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników imprezy na tle jasnego budynku
 • Zdjęcie częsci z ogółu uczestników na siedząco w plenerze w trakcie uroczystości w terenie leśnym
  Zdjęcie częsci z ogółu uczestników na siedząco w plenerze w trakcie uroczystości w terenie leśnym
 • Zdjęcie delegacji przedstawicieli (trzech umundurowanych funkcjonariuszy) oddających honory przed grobami
  Zdjęcie delegacji przedstawicieli (trzech umundurowanych funkcjonariuszy) oddających honory przed grobami
 • Zdjęcie kilkorga dorosłych uczestników przedsięwzięcia oraz grupy dzieci na stojąco przy stole w sali
  Zdjęcie kilkorga dorosłych uczestników przedsięwzięcia oraz grupy dzieci na stojąco przy stole w sali