HOSPITACJE W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI SAMOCHODOWEJ - Archiwum 2014 - Policja Łódzka

Archiwum 2014

W kwietniu 2014 r. przedstawiciele garnizonu łódzkiego Policji wzięli udział w wymianie doświadczeń z zakresu modus operandi, charakterystyki grupy sprawców oraz metod dochodzenia do sprawców przestępczości samochodowej.

Celem wizyty było nawiązanie i wzmocnienie kontaktów roboczych oraz poznanie sposobu działania grup przestępczych powiązanych z przestępczością samochodową na terenie Polski i Niemiec, a także stosowanych metod wykrywczych dotyczących tego rodzaju przestępczości.

Policjanci Wydziału ds. Przestępczości Samochodowej KWP i KMP w Łodzi zapoznali się ze strukturą, zadaniami i efektami osiąganymi przez funkcjonariuszy Komisji Specjalnej "Granica" oraz zaprezentowali własne metody działania w tym zakresie. Dyskutowano na temat problemów napotykanych zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej podczas realizacji zadań dotyczących zwalczania przestępczości samochodowej.

Uczestnicy udali się również z wizytą roboczą do Komisariatu Dochodzeniowego Policji w Cottbus, gdzie zapoznano ich z możliwościami badawczymi związanymi z identyfikacją pojazdów. Obserwowano również czynności blokadowe prowadzone na odcinku autostrady federalnej nr 11 przez funkcjonariuszy Komisji Specjalnej "Granica". Odbyło się także spotkanie w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, gdzie policjanci zapoznali się z możliwościami i realizowanymi tam zadaniami.