NEIGHBOURHOOD POLICING - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z BRYTYJSKĄ POLICJĄ - Archiwum 2008 - Policja Łódzka

Archiwum 2008

NEIGHBOURHOOD POLICING - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z BRYTYJSKĄ POLICJĄ

W czerwcu i grudniu 2008 roku miała miejsce wymiana doświadczeń policyjnych w zakresie prewencji kryminalnej oraz realizacji programów prewencyjnych, w które udział brali przedstawiciele Policji brytyjskiej z Lincolnshire Police oraz Policji polskiej z KPP w Radomsku i KWP w Łodzi.

Tematyka spotkania:

strona polska
• Zapoznanie ze strukturą organizacyjną polskiej Policji;
• Wymiana informacji o działalności Policji, w tym prewencji kryminalnej;
• System pełnienia służby oraz jej dyslokacja na terenie powiatu radomskiego

strona brytyjska
• Neighbourhood Policing – co to jest, dlaczego jest to potrzebne, w jaki sposób jest realizowane?;
• Formy współpracy ze społecznością lokalną;
• Kwestie dotyczące społeczności polskiej w mieście Lincoln.

Przedmiotowe przedsięwzięcia przyczyniły się do podniesienie świadomości istniejących różnic kulturowych oraz poprawy zrozumienia i porozumienia z polską społecznością. Polska Policja ponadto zapoznała się z nowymi aspekty służby i współpracy ze społecznością lokalną.

 • Zdjęcie przedstawicieli polskich i brytyjskich w auli KWP Łódź
  Zdjęcie przedstawicieli polskich i brytyjskich w auli KWP Łódź
 • Zdjęcie prelegenta w trakcie prezentacji
  Zdjęcie prelegenta w trakcie prezentacji
 • Zdjęcie słuchaczy w trakcie prelekcji
  Zdjęcie słuchaczy w trakcie prelekcji
 • Zdjęcie przedstawicieli polskich i brytyjskich w Lincolnshire
  Zdjęcie przedstawicieli polskich i brytyjskich w Lincolnshire