Archiwum 2008

Na przełomie września i października 2008 r. zrealizowano polsko-niemiecką wymianę doświadczeń w ramach projektu szkoleniowego pt. „Wspólne bezpieczeństwo wspólnym celem i zadaniem polityki europejskiej”, który uzyskał dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci i pracownicy Policji garnizonu łódzkiego, właściwi merytorycznie pod względem przedstawionego przez Wyższą Szkołę Policji w Villingen-Schwenningen (Badenia-Wirtembergia) programu.

Ww. program zakładał:

- przedstawienie zasad przyjęć do służby w Policji w landzie Badenia-Wirtembergia, cyklu szkoleniowego i struktury Wyższej Szkoły Policji w Villingen-Schwenningen;
- prezentacja Związkowego Urzędu Kryminalnego (LKA) Badenii-Wirtembergii, jego struktury, zakresu badawczego, podejmowaną walką z międzynarodowym terroryzmem oraz ugrupowaniami ekstremistycznymi, wystawy eksponatów związanych z przestępczością w zakresie środków odurzających, broni, daktyloskopii, genetyki, fałszerstw dokumentów, chemii i terroryzmu;
- wizytę w komendzie Policji w Stuttgarcie, zaznajomienie się z problematyką związaną z pseudokibicami oraz przygotowaniem i przebiegiem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 r., odwiedzenie stadionu Mercedes Benz Arena w Stuttgarcie oraz omówienie jego poszczególnych elementów;
- spotkanie z kolegami i koleżankami z komendy Policji w Villingen-Schwenningen, przekazanie informacji na temat najważniejszych aspektów pracy (prewencyjnej, kryminalnej, kadrowej) policjantów niemieckich oraz merytoryczną dyskusję z przedstawicielami ww. pionów.

 

  • Widok ogólny sali wykładowej
    Widok ogólny sali wykładowej
  • Zdjęcie wspólne uczestników projektu
    Zdjęcie wspólne uczestników projektu
  • Zdjęcie prelegenta i widok początkowego slajdu prezentacji
    Zdjęcie prelegenta i widok początkowego slajdu prezentacji