POLSKO-UKRAIŃSKA DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY - Archiwum 2010 - Policja Łódzka

Archiwum 2010

POLSKO-UKRAIŃSKA DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY

W dniu 11 maja 2010 r., w wyniku rozwijającej się współpracy pomiędzy łódzką policją i milicją ukraińską w obwodzie chmielnickim, został podpisany dokument w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników obu jednostek.

Strony zadeklarowały chęć wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych, wypracowania procedur współpracy oraz zasad postępowania przy ich stosowaniu, realizacji wspólnych projektów szkoleniowych.

Kierunki współpracy partnerów i tematy pozostające w zainteresowaniu obu stron to:
- problematyka zapewnienia bezpieczeństwa w dużych miastach i na terenach wiejskich;
- ograniczenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, infrastruktura drogowa, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, kodyfikacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- public relations a poczucie bezpieczeństwa, Milicja a media, wpływ opinii społecznej na działania służb porządkowych.

 

  • Zdjęcie przedstawicieli polskich i ukraińskich w sali recepcyjnej
    Zdjęcie przedstawicieli polskich i ukraińskich w sali recepcyjnej
  • Zdjęcie przedstawicieli polskich i ukraińskich przed budynkiem MSW Ukrainy
    Zdjęcie przedstawicieli polskich i ukraińskich przed budynkiem MSW Ukrainy