Archiwum 2010

W czerwcu 2010 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja TAPT, w której udział wzięli specjaliści milicyjni z obwodu chmielnickiego.

Uczestnikom konferencji zaprezentowany został wykładu nt. „Zabezpieczania śladów cyfrowych”, przygotowany wspólnie przez policjantów polskich i milicjantów ukraińskich.

W trakcie spotkania goście zostali zapoznani z metodami pracy podczas zabezpieczania materiału cyfrowego przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z PG KWP w Łodzi, wizytowali pracownie badań komputerowych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym prawa autorskiego w e-transakcjach.

Wymiana doświadczeń związanych z zabezpieczeniem materiału cyfrowego pozwoli na ujednolicenie procedur postępowania zgodnych z ustawodawstwem i zaleceniami Rady Europy, które muszą być wprowadzone przez funkcjonariuszy Milicji ukraińskiej. Ponadto niektóre stosowane przez Milicję ukraińską metody i wypracowane praktyki, dotyczące sposobów zabezpieczenia cyfrowego materiału dowodowego mogą być wykorzystywane przez polskich funkcjonariuszy zajmujących się przedmiotową tematyką.

 

  • Zdjęcie przedstawiające dwóch prelegentów na sali wykładowej
    Zdjęcie przedstawiające dwóch prelegentów na sali wykładowej
  • Zdjęcie przedstawiające grupę pięciu uczestników wykładu
    Zdjęcie przedstawiające grupę pięciu uczestników wykładu