Archiwum 2010

W czerwcu i wrześniu 2010 r. zrealizowano projekt szkoleniowy  pt. „Wsparcie działań na rzecz integracji europejskiej – zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości kryminalnej oraz wykorzystanie jednostek specjalnych Policji w działaniach antyterrorystycznych”, współfinansowanego przez MSZ RP w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakładało:

- podniesienie poziomu wiedzy grupy docelowej w wybranym zakresie tematycznym (handel ludźmi, pornografia, uprowadzenia, terroryzm oraz kradzież dziedzictwa narodowego);
- wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów roboczych między funkcjonariuszami Milicji ukraińskiej i Policji polskiej.

Ponadto założeniem projektu przekazanie umiejętności praktycznych, wymianę doświadczeń, i dobrych praktyk w zakresie:
- prowadzenia działań bojowych na obiektach ruchomych;
- wykorzystania technik wysokościowych w taktyce antyterrorystycznej;
- wykorzystania lokalnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji podczas ochrony „VIP” i osób zagrożonych.

 

 • Zdjęcie kilkorga uczestników przedsięwzięcia w trakcie zajęć
  Zdjęcie kilkorga uczestników przedsięwzięcia w trakcie zajęć
 • Zdjęcie kilku zestawów pamiątkowych dla uczestników
  Zdjęcie kilku zestawów pamiątkowych dla uczestników
 • Zdjęcie przedstawiające na tle radiowozu grupę funkcjonariuszy i zatrzymanego leżącego na ziemi
  Zdjęcie przedstawiające na tle radiowozu grupę funkcjonariuszy i zatrzymanego leżącego na ziemi
 • Zdjęcie przedstawiające śmigłowiec i spuszczającego się z niego na linie funkcjonariusza
  Zdjęcie przedstawiające śmigłowiec i spuszczającego się z niego na linie funkcjonariusza
 • Zdjęcie funkcjonariusza spuszczającego się po linie z budynku
  Zdjęcie funkcjonariusza spuszczającego się po linie z budynku