MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ - Archiwum 2010 - Policja Łódzka

Archiwum 2010

W grudniu 2010 r. w ramach realizowanego przedsięwzięcia pt. „Wspólne Osiedla”, czyli „Razem bezpieczniej” w regionie łódzkim, miała miejsce wymiana doświadczeń z zakresu zapobiegania przestępczości i prezentacja realizowanych w danych krajach działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na filozofii policji społecznej. Była to okazja do poznania kwestii związanych ze wsparciem udzielanym Policji przez lokalne społeczności i organizacje pozarządowe, a także „dobrych praktyk” i nowatorskich inicjatyw z zakresu prewencji kryminalnej, a w szczególności dotyczących kształtowania „bezpiecznych przestrzeni”.

Przedstawiciel brytyjskiej policji, który zajmuje się społecznością polską zamieszkującą Wrexham, gdzie Łodzianie stanowią znaczną ilość emigrantów z Polski, przedstawił swój punkt widzenia na współpracę i trudności z dotarciem do mniejszości polskiej. Jego bardzo dobra znajomość języka polskiego pozwoliła mu na lepsze zrozumienie i poznanie naszej kultury i specyfiki regionu. Ciekawe i innowacyjne rozwiązania będą pomocne przy ewaluacji projektu aktywizacji środowisk lokalnych i współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w związku z kampanią „Wspólne Osiedla”.

Architekt z Holandii przedstawił rozwiązania w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczne projektowanie, przestępczość wśród młodzieży, opieka nad młodzieżą, rewitalizacja przestrzeni miejskich. W ramach konferencji oraz dwudniowych zajęć warsztatowych wraz z grupą uczestników wypracował wnioski, które posłużyć mogą w przyszłości do realizacji kolejnych działań podejmowanych w zakresie zapobiegania przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni.

 

  • Zdjęcie uczestników prelekcji na sali wykładowej
    Zdjęcie uczestników prelekcji na sali wykładowej
  • Zdjęcie jednego z prelegentów obok ekranu z wyświetloną prezentacją
    Zdjęcie jednego z prelegentów obok ekranu z wyświetloną prezentacją
  • Zdjęcie innego z prelegentów obok ekranu z wyświetloną prezentacją
    Zdjęcie innego z prelegentów obok ekranu z wyświetloną prezentacją