Archiwum 2011

PRAKTYCZNE ASPEKTY SŁUŻBY PREWENCYJNEJ PO STRONIE POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ

W marcu, kwietniu i maju łódzcy i brandenburscy policjanci poprzez pobyt w kraju partnera i bezpośrednią obserwację służby podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, zapoznawali się ze strukturami organizacyjnymi jednostki przyjmującej, realizacją zadań w poszczególnych komórkach jednostki oraz poznawali metody i techniki działania policjantów. Hospitacje zostały zrealizowane pomiędzy KPP w Kutnie a jednostką Policji we Frankfurcie nad Odrą i  Fürstenwalde.

Przebieg przedsięwzięcia zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckie odbywał się na podobnych zasadach:
- służba w danym rewirze, zaznajomienie się z prowadzoną dokumentacją i zadaniami dzielnicowego;
- obchód w rejonie dzielnicowego, obserwacja wykonywanych czynności, działania z zakresu ścigania sprawców wykroczeń, kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;
- uzyskanie informacji na temat czynności podejmowanych przez techników kryminalistyki
- zaznajomienie się z procedurami i sprzętem używanym do wykonywania badań śladów kryminalistycznych;
- wizyta na stanowisku dowodzenia, sposób i metody działania, realizacja czynności wynikłych w trakcie służby, organizacja służby;

- zapoznanie z zasadami pracy funkcjonariuszy ruchu drogowego i wspólna służba w terenie;

Ponadto polscy policjanci mieli możliwość odwiedzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz zapoznania się z jego zadaniami i organizacją służby.

 

 • Wstępne spotkanie gości i gospodarzy
  Wstępne spotkanie gości i gospodarzy
 • Uczestnicy imprezy w trakcie spotkania na sali wykładowej
  Uczestnicy imprezy w trakcie spotkania na sali wykładowej
 • Uczestnicy imprezy w trakcie spotkania na sali wykładowej - konsultacje w grupie
  Uczestnicy imprezy w trakcie spotkania na sali wykładowej - konsultacje w grupie
 • Uczestnicy imprezy w trakcie spotkania w plenerze - część osób tyłem i część przodem
  Uczestnicy imprezy w trakcie spotkania w plenerze - część osób tyłem i część przodem