WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE Z UDZIAŁEM UKRAIŃSKICH KOLEGÓW - Archiwum 2011 - Policja Łódzka

Archiwum 2011

W październiku 2011 r. reprezentanci milicji ukraińskiej z obwodu chmielnickiego brali udziału w warsztatach psychologicznych pn. „Skuteczna komunikacja jako narzędzie zarządzania ludźmi”, organizowanych przez Wydział Psychologów KWP w Łodzi.

Projekt „System Wczesnej Interwencji” (SWI) ma na celu podnoszenie standardów i kształtowanie odpowiedzialności zawodowej w garnizonie łódzkim Policji poprzez wprowadzenie mechanizmów tzw. organizacji uczącej się oraz systemowych rozwiązań, które umacniałyby i gwarantowały ciągły proces doskonalenia standardów w policji. Udział w warsztatach partnera ukraińskiego był działaniem wspierającym aktywność Ukrainy w dążeniu do modernizacji i dopasowywania do wzorców europejskich w poszczególnych obszarach życia społecznego i administracyjnego.

Celem realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego było:
- zapoznanie uczestników delegacji ukraińskiej z filozofią wprowadzonego w garnizonie łódzkim programu System Wczesnej Interwencji;
- przedstawienie obszarów działalności Wydziału Psychologów KWP w Łodzi;
- pokazanie struktur organizacyjnych i zadań realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu oraz Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli;
- wymiana doświadczeń służbowych.

 

  • Zdjęcie uczestników warsztatów w trakcie zajęć
    Zdjęcie uczestników warsztatów w trakcie zajęć
  • Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów
    Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów