Archiwum 2011

W kwietniu, sierpniu i listopadzie 2011 r. w ramach współpracy regionów: łódzkiego i wołyńskiego zrealizowano trzy przedsięwzięcia, mające na wypracowanie kierunków współpracy, nawiązanie kontaktów oraz  oddanie czci wszystkim żołnierzom i policjantom poległym na ziemi Wołyńskiej.

Podczas ukraińsko-polskiej konferencji, zorganizowanej przez władze obwodu wołyńskiego i województwa łódzkiego, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podzielił się informacjami i  spostrzeżeniami związane z poziomem efektywności działań policyjnych na podległym terenie oraz sposobami wzmocnienia zdolności zarządczych z Zastępcą Naczelnika Zarządu - Naczelnika Sztabu ZMSW na Wołyniu.

W 95. rocznicę bitwy pod Kostiuchnówką otwarte zostało Centrum Polonijne „Polska Szkoła”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP, a jego celem wsparcie działań na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, pogłębiania współpracy, podejmowanej wspólnie z przedstawicielami władz województwa, administracji i organizacji pozarządowych. W 2010 roku została podpisana umowa o współpracy województwa łódzkiego z obwodem wołyńskim.

Kostiuchnówka jest znana jako miejsce największej polskiej bitwy podczas I wojny światowej w 1916 r. Uczestnicy wyprawy zapalili znicze na polskich cmentarzach w Przebrażach, Koszyszczach i Maniewiczach. Harcerze oraz osoby najbardziej zasłużone dla ZHP zostali uhonorowani  odznaczeniami i odznakami za zasługi dla ZHP i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz medalami Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. W Lasku Polskim zaprezentowano okoliczne wystawy i ekspozycje, tj.: „Harcerska służba pamięci na Wołyniu”, „Przyjaźń bez granic – odnowa cmentarzy ukraińskich w Polsce”, „Kronika remontu Polskiej Szkoły”.

Kolejnym przedsięwzięciem były uroczystości zorganizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Komendę Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego w ramach Sztafety po Ogień Niepodległości. Wojewoda Łódzki wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami wspiera inicjatywy współpracy i kultywowania pamięci o historii Polski podejmowane przez harcerzy. Sztafeta po Ogień Niepodległości nawiązuje do I Wojny Światowej i pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ma na celu zachowanie pamięci o Czynie Zbrojnym Legionów i oddanie czci wszystkim żołnierzom i policjantom poległym na ziemi Wołyńskiej.

W ramach wizyty delegacja łódzka odwiedziła groby polskich policjantów poległych na służbie, które udekorowano flagami RP, wieńcami i zniczami, oddając cześć funkcjonariuszom, którzy poświęcili życie w walce o wolność ojczyzny na wołyńskiej ziemi. Odwiedzono cmentarze w Kostiuchnówce, Maniewiczach, Trojanówce i Czersku.

 

 • Zdjęcie uczestników imprezy w trakcie oficjalnego spotkania na sali plenarnej - ujęcie ogólne - na ścianie w głębi widoczne różne flagi
  Zdjęcie uczestników imprezy w trakcie oficjalnego spotkania na sali plenarnej - ujęcie ogólne - na ścianie w głębi widoczne różne flagi
 • Zdjęcie grupowe części spośród uczestników spotkania na stojąco w plenerze na tle drzew
  Zdjęcie grupowe części spośród uczestników spotkania na stojąco w plenerze na tle drzew
 • Zdjęcie części spośród umundurowanych uczestników imprezy na cmentarzu - widok ogólny - trzy osoby pełnią wartę przy grobach a cztery oddają honory
  Zdjęcie części spośród umundurowanych uczestników imprezy na cmentarzu - widok ogólny - trzy osoby pełnią wartę przy grobach a cztery oddają honory
 • Zdjęcie przedstawiające pięciu wysokich rangą umundurowanych uczestników imprezy na tle grobów na cmentarzu (wśród nich Nadinsp. Marek Działoszyńki)
  Zdjęcie przedstawiające pięciu wysokich rangą umundurowanych uczestników imprezy na tle grobów na cmentarzu (wśród nich Nadinsp. Marek Działoszyńki)