Archiwum 2012

W kwietniu i październiku  2012 r. policjanci z garnizonu łódzkiego wspólnie z kolegami z kraju związkowego Brandenburgia brali udział w projekcie UE pt. „W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej”, organizowanym przez Pełnomocnika ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Cel przedsięwzięcia było podniesienie kwalifikacji zawodowych, zapoznanie się ze strukturami organizacyjnymi danej jednostki, wymiana doświadczeń z zakresu metod i techniki działania, zaznajomienie się z przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi, poprawa zdolności językowych w zakresie słownictwa policyjnego oraz odbycie praktyk zawodowych w jednostce partnerskiej.

Przebieg przedsięwzięcia międzynarodowego:

 • wspólnie szkolenie językowe;
 • zapoznanie się ze strukturami, zadaniami oraz kompetencjami policji kryminalnej w jednostkach podporządkowanych, a także możliwości współpracy kraju związkowego Brandenburgia;
 • funkcjonowanie Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku;
 • przedstawienie wybranych problemów praktycznych w odniesieniu do polskiego/niemieckiego prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa interwencji;
  - poznanie struktury BOA „Grenze”, wymiana spostrzeżeń dotyczących sposobów popełniania przestępstw i preferowanych marek pojazdów przez grupy działające transgranicznie w dziedzinie przestępczości samochodowej;
 • problematyka pościgu policyjnego, wizyta w centrali kierowania działaniami prezydium policji;

W ramach ww. wymiany, również polska strona przyjęła praktykanta, który odbył staż w Komisariacie Autostradowym Policji w Łodzi zs. w Sosnowcu, poznał sposób pracy polskiej policji oraz zaznajomił się z przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi.

Czynne pełnienie służby wspólnie z kolegami polskimi/niemieckimi pozwoliło na poznanie procesu obiegu dokumentacji służbowej, likwidacji zdarzeń drogowych oraz zasad przeprowadzania kontroli drogowej samochodów osobowych i ciężarowych. Dzięki wspólnym patrolom możliwe było porównanie pracy niemieckiej i polskiej policji, a także wymienienie się doświadczeniami oraz przećwiczenie sprawności językowej z użyciem fachowej terminologii policyjnej.

 

 • Zdjęcie niemieckiego prelegenta w trakcie wykładu obok ekranu z prezentacją
  Zdjęcie niemieckiego prelegenta w trakcie wykładu obok ekranu z prezentacją
 • Zdjęcie dwóch uczestników ćwiczeń strzleckich w ochraniaczach - jeden celuje do wizerunku domu wyświetlonego na ekranie
  Zdjęcie dwóch uczestników ćwiczeń strzleckich w ochraniaczach - jeden celuje do wizerunku domu wyświetlonego na ekranie
 • Zdjęcie dwóch umundurowanych uczestników przedsięwzięcia na tle radiowozu - jeden trzyma tarczę ochronną
  Zdjęcie dwóch umundurowanych uczestników przedsięwzięcia na tle radiowozu - jeden trzyma tarczę ochronną
 • Zdjęcie trzech uczestników przedsięwzięcia na tle plansz z flagą niemiecką i polską oraz emblematów Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
  Zdjęcie trzech uczestników przedsięwzięcia na tle plansz z flagą niemiecką i polską oraz emblematów Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
 • Zdjęcie grupy uczestników części wartsztatowej w trakcie zajęć
  Zdjęcie grupy uczestników części wartsztatowej w trakcie zajęć
 • Zdjęcie dwóch umundurowanych funkcjonariuszy niemieckich na tle radiowozu typu van
  Zdjęcie dwóch umundurowanych funkcjonariuszy niemieckich na tle radiowozu typu van
 • Zdjęcie pięciu uczestników imprezy stojących w grupie
  Zdjęcie pięciu uczestników imprezy stojących w grupie
 • Zdjęcie dwojga uczestników imprezy siedzących przy stole
  Zdjęcie dwojga uczestników imprezy siedzących przy stole

 

Powrót na górę strony