Archiwum 2016

Sieradzkie Centrum Kultury w dniu 29 kwietnia 2016 r. po raz kolejny gościło wyjątkową publiczność – uczniów z 7 gimnazjów powiatu sieradzkiego wraz z nauczycielami i pedagogami. Tematyka spotkania poświęcona była negatywnemu oddziaływaniu chemicznych substancji psychoaktywnych na organizm człowieka.

Tematyczny spot, wystąpienie zaproszonych ekspertów oraz samej młodzieży w spektaklu „Requiem dla Mai” - to główne elementy tego przedsięwzięcia, w którym udział wziął także Pełnomocnik ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia, Pan Peter Salender.

Z okazji 25-lecia współpracy polsko-niemieckiej, Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia organizuje spotkanie profilaktyczne dla polskiej i niemieckiej młodzieży, która w oparciu o programy edukacyjne ukierunkowane m.in. na przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przy pomocy artystycznych form wyrazu, weźmie udział we wspólnych warsztatach teatralnych. Sieradzka grupa PaT otrzymała zaproszenie do udziału w ww. przedsięwzięciu.

 

 • Zdjęcie dwóch prelegentów (jeden w mundurze (przy mównicy) oraz stojący obok-w garniturze) na estradzie na tle wyświetlonej tytułowej strony prezentacji - w dole zdjęcia widoczna część publiczności na widowni
  Zdjęcie dwóch prelegentów (jeden w mundurze (przy mównicy) oraz stojący obok-w garniturze) na estradzie na tle wyświetlonej tytułowej strony prezentacji - w dole zdjęcia widoczna część publiczności na widowni
 • Zdjęcie pozowane na scenie przedstawiające całą grupę młodzieży występującej w spektalu - obok niej stoi z mikrofonem w ręku mł. insp. Dariusz Walichnowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
  Zdjęcie pozowane na scenie przedstawiające całą grupę młodzieży występującej w spektalu - obok niej stoi z mikrofonem w ręku mł. insp. Dariusz Walichnowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • Zdjęcie przedstawiające większą część publiczności na widowni
  Zdjęcie przedstawiające większą część publiczności na widowni
 • Zdjęcie pozowane na scenie - przedstawiające całą grupę młodzieży biorącej udział w spektaklu - przy każdym końcu grupy stoi mężczyzna w garniturze z mikrofonem w ręku
  Zdjęcie pozowane na scenie - przedstawiające całą grupę młodzieży biorącej udział w spektaklu - przy każdym końcu grupy stoi mężczyzna w garniturze z mikrofonem w ręku

 

 

Powrót na górę strony