Archiwum 2016

Wizyta Komendanta w Prezydium Policji Brandenburgii w Niemczech

W dniach 12-13 maja 2016 roku insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przebywał w Poczdamie w Niemczech, gdzie złożył dwudniową wizytę w Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgii – partnera zagranicznego współpracującego od ponad siedmiu lat z garnizonem łódzkim Policji przy realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowo-eksperckich.

Komendanta Andrzeja Łapińskiego przyjęli: Pan Karl-Heinz Schröter - Minister Spraw Wewnętrznych i Samorządowych kraju związkowego Brandenburgia oraz Pan Hans-Jürgen Mörke - Prezydent Policji tego kraju, wraz z towarzyszącymi im współpracownikami. Reprezentantami ze strony polskiej byli także Pan podinsp. Jarosław Janus – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi oraz Pani Marta Łomża – Starszy specjalista Zespołu Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych w tym Wydziale.

Wynikiem dwudniowych rozmów było podpisanie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Prezydentem Policji kraju związkowego Brandenburgia deklaracji o współpracy na lata 2016 – 2019, a także planu pracy na najbliższe dwa lata – obejmującego realizację przedsięwzięć specjalistycznych mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w wielu dziedzinach działalności policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (m. in.  w przypadkach katastrof naturalnych oraz imprez masowych), funkcjonowania jednostek specjalnych, technik kryminalistycznych (zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia oraz cyberprzestępczość), doskonalenia umiejętności pilotażowych obsad eskadry śmigłowca oraz umiejętności funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego w zakresie technik bezpiecznej jazdy, a także działań prewencyjnych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości oraz uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży.

 

 • Zdjęcie uczestników spotkania uzgodnieniowego w trakcie obrad - wszyscy siedzą za okrągłym stołem, z przodu sali widoczny jest ekran z wyświetloną prezentacją, a po obu jego bokach flagi (polskie - po lewej, unijna i niemiecka - po prawej)
  Zdjęcie uczestników spotkania uzgodnieniowego w trakcie obrad - wszyscy siedzą za okrągłym stołem, z przodu sali widoczny jest ekran z wyświetloną prezentacją, a po obu jego bokach flagi (polskie - po lewej, unijna i niemiecka - po prawej)
 • Zdjęcie przedstawiające Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgii oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w trakcie podpisywania deklaracji o współpracy
  Zdjęcie przedstawiające Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgii oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w trakcie podpisywania deklaracji o współpracy
 • Zdjęcie przedstawiające na stojąco Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgii oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - prezentujących podpisane egzemplarze deklaracji
  Zdjęcie przedstawiające na stojąco Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgii oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - prezentujących podpisane egzemplarze deklaracji
 • Zdjęcie przedstawiające - na tle panoramy miasta - Ministra Spraw Wewnętrznych i Samorządu kraju związkowego Brandenburgi, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i oraz Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgii
  Zdjęcie przedstawiające - na tle panoramy miasta - Ministra Spraw Wewnętrznych i Samorządu kraju związkowego Brandenburgi, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i oraz Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgii

 

Powrót na górę strony