Archiwum 2016

Sesja szkoleniowa nr 263 w Akademii Narodowej Federalnego Biura Śledczego w USA

W dniach 11.01 - 18.03.2016 w Akademii Narodowej Federalnego Biura Śledczego (USA - FBI, Quantico) odbyła się sesja szkoleniowa nr 263. Przedmiotowe przedsięwzięcie adresowane było do osób pełniących funkcje kierownicze w strukturach służb porządku publicznego w różnych krajach świata (obecni byli przedstawiciele 28 państw), a jego program obejmował różnorodne zajęcia mające na celu uaktualnienie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą służb bezpieczeństwa oraz zwalczaniem przestępczości – ze szczególnym ukierunkowaniem na następujące bloki tematyczne: wystąpienia publiczne (przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji), negocjacje kryzysowe, zarządzanie stresem, zarządzanie personelem podwyższonego ryzyka – w tym podejście pracodawcy do problemów pracowników (np. wypalenie zawodowe, kłopoty osobiste), oraz zdrowy styl życia w kontekście efektywności w wykonywania działań służbowych. Uczestnikiem wspomnianej sesji był przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – podinsp. Tomasz Tyszkiewicz.

 

  • Uczestnik na tle siedziby głównej
  • Sześciu uczestników na tle miasta nocą
  • Uczestnik na tle dziedzińca siedziby FBI - patio otoczone flagami różnych państw
  • Uczestnik ze Statuą Wolności w tle
  • Zdjęcie tablicy kamiennej z nazwiskami
  • Zdjęcie uczestnika z Polski oraz z innego kraju - obaj umundurowani
  • Zdjęcie kilkorga uczestników przy stoliku w lokalu
  • Zdjęcie kilkorga osób - stojąca kobieta prezentuje policyjną czapkę
  • Zdjęcie grupy uczestników na schodach - osoby w różnych mundurach
  • Uczestnik stojący koło tablicy z napisem "FBI Academy Quantico VA."
Powrót na górę strony