Archiwum 2016

Projekt UE „W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej” - kontynuacja

W dniach 29.02.2016-11.03.2016 we Frankfurcie nad Odrą, na zaproszenie wystosowane przez Pełnomocnika Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia ds. polsko-niemieckich kontaktów, w ramach unijnego projektu odbył się kolejny cykl zajęć „w tandemie”, którego uczestnikami byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Słubicach, Krośnie Odrzańskim, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Szkoły Policji w Słupsku, a także przedstawiciele Dyrekcji Policji Wschód, Wspólnego Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Policji i Służby Celnej w Świecku oraz Inspekcji Policji Odra/Szprewa. Celem przedsięwzięcia było zaznajomienie się z właściwymi dla kraju przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi w połączeniu z podniesieniem kwalifikacji językowych w zakresie słownictwa policyjnego poprzez naukę języka/krajoznawstwa, a nauka polegała m. in. na wspólnym rozwiązywaniu sytuacji policyjnych (w ich ramach omówiono np. aktualny stan zwalczania transgranicznej przestępczości samochodowej oraz zastosowanie niemieckiego prawa o ruchu drogowym).

  • Uczestnicy przy stole w trakcie zajęć
  • Trzech uczestników zajęć w kamizelkach odblaskowych na tle cysterny
Powrót na górę strony