Archiwum 2019

4. sesja szkoleniowa w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości"

W stolicy Bułgarii, Sofii w dniach 25-29 marca 2019 r. odbyła się kolejne szkolenie w ramach projektu koordynowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Spotkanie zostało przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bułgarii dla 24 uczestników projektu.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz informacji dotyczących różnego rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem kradzieży tożsamości, a także zapoznanie się z problematyką sieci botnet. W szczególności poruszone zostały następujące zagadnienia:
- prawne aspekty walki z cyberprzestępczością w Bułgarii – współpraca z organizacjami pozarządowymi, sektorem IT i uczelniami;
- analiza logów jako źródło cennych informacji w ramach prowadzonych postępowań;
- śledztwa dotyczące oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i kradzieży tożsamości;
- duże kampanie SPAM jako sposób na zwiększenie botnetów oraz reagowanie na tego rodzaju zdarzenia.

W partnerstwie strategicznym udział bierze w sumie 6 instytucji z 5 krajów UE: KWP w Łodzi, KWP w Olsztynie, policja litewska, bułgarska, niemiecka oraz prokuratura węgierska.

 

 

Powrót na górę strony