Archiwum 2019

Wizyta robocza w związku z zabezpieczeniem meczu otwarcia Mistrzostw Świata U-20 2019

W dniach 22-23.05.2019 r. odbyło się spotkanie mające na celu polsko-niemiecką wymianę doświadczeń policyjnych w zakresie zabezpieczania imprez masowych o charakterze sportowym pomiędzy konkretnymi komórkami organizacyjnymi pionu prewencji, tj.: sztab Policji i lotnictwo policyjne, oddziały zwarte oraz jednostki kontrterrorystyczne Policji.

Delegacja policji brandenburskiej wzięła udział w odprawie służbowej do zabezpieczenia meczu otwarcia U-20, zorganizowanej przez KMP w Łodzi, przy współudziale przedstawiciela FIFA oraz zaproszonych mediów. Następnie funkcjonariusze niemieccy mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem, sposobem szkolenia oraz zadaniami Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz Sekcji Lotnictwa Policyjnego Sztabu Policji KWP w Łodzi. Goście odwiedzili również Miejskie Stanowisko Kierowania w KMP w Łodzi oraz strzelnicę policyjną, gdzie obserwowali zajęcia praktyczne. Spotkali się z Komendantem Miejskim Policji w Łodzi oraz I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Przedstawiciele Dyrekcji Fachowej Służby Specjalne zostali zaproszeni do Urzędu Miasta Łodzi, gdzie przeprowadzili krótkie rozmowy z włodarzem miasta. Wizyta zakończyła się obserwacją działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem oraz podczas meczu z pozycji stanowiska kierowania na stadionie piłkarskim Łódź-Widzew.

Przedmiotowa wymiana doświadczeń wykazała duże podobieństwa w sposobie myślenia, organizacji i realizacji zadań policyjnych związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej. Strona niemiecka zwróciła uwagę na profesjonalizm działania łódzkiej Policji oraz bardzo dobrą organizację całego spotkania.

  • zdjęcie grupowe w KMP w Łodzi
  • Spotkanie w KWP w Łodzi
  • Spotkanie w UMŁ
  • Wizyta na stadionie piłkarskim
Powrót na górę strony