Archiwum 2019

Deklaracja współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia

W dniach 3-4 września 2019 r. miało miejsce spotkanie robocze Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z Prezydentem Policji kraju związkowego Brandenburgia, podczas którego została podpisana „Deklaracja współpracy” na kolejne dwa lata.

Prowadzona od 2012 r. współpraca między KWP w Łodzi a Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia oparta jest na konkretnych celach i przynosi wymierne rezultaty, o czym świadczy również podpisana po raz trzeci „Deklaracja współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia”. Jest to podstawa do realizacji różnych form szkoleniowych, takich jak staże zawodowe, wizyty robocze, udział w konferencjach czy projektach unijnych.

Strony wykorzystały spotkanie także do podsumowania efektów prowadzonej dotychczas pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej.

  • Podpisanie deklaracji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia
  • Uścisk rąk po podpisaniu deklaracji
  • Zdjęcie grupowe na terenie Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia w Poczdamie
  • Chwila zadumy nad miejscem pamięci o poległych na służbie niemieckich policjantach
  • Wizyta w Muzeum miasta Poczdam
Powrót na górę strony