Archiwum 2019

Udział Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w konferencji granicznej „Wspólnie ograniczyć możliwości przestępców w Europie bez granic”

W dniu 29 października 2019 r. nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi brał udział w 9. konferencji granicznej, zorganizowanej w Kostrzynie nad Odrą przez KWP w Gorzowie Wlkp. i Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było: „Wspólnie ograniczyć możliwości przestępców w Europie bez granic”.

Poczas zroganizowanej konferencji prasowej, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przybliżył zebranym założenia, cele i rezultaty projektu realizowanego w partnerstwie strategicznym w ramach programu UE Erasmus+ pn. "Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości". Podkreślił także wkład i zaangażowanie partnera niemieckiego, który jest partnerem projektowym w przedsięwzięciu koordynowanym przez KWP w Łodzi.

Przebieg konferencji:

- wykład na temat utworzenia i pracy Policji Państwowej z okazji 100. lecia powstania Policji Państwowej;
- projekt „Mistrzowie dwóch kółek“ – współpraca między polską i niemiecką policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- przemyt oleju mineralnego do Polski;
- wykład ISF Limes/MAN Projekt Berlin-BB;
- współpraca międzynarodowa przy pościgu transgranicznym;
- wykład nt. nielegalnego usuwania odpadów.

Konferencji towarzyszyła wystawa przedmiotów z historii Policji, otwarta dla odwiedzających Kostrzyńskiego Centrum Kultury .

  • Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli polskiej i niemieckiej Policji oraz Straży Granicznej
Powrót na górę strony