REALIZACJA - Realizacja - Policja Łódzka

Realizacja

Przygotowanie językowo-kulturowe

Uczestnicy projektu odbyli przygotowanie językowo-kulturowe poprzedzające wyjazd na szkolenie zawodowe do Niemiec.

 • Zdjęcie uczestników szkolenia na sali wykładowej - ujęcie od tyłu
  Zdjęcie uczestników szkolenia na sali wykładowej - ujęcie od tyłu
 • Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia na sali wykładowej - ujęcie z przodu
  Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia na sali wykładowej - ujęcie z przodu

 

Przygotowania do wyjazdu

Spotkanie informacyjne przed wyjazdem w dniu 27.02.2015 r. dla wszystkich uczestników oraz koordynatora z województwa lubuskiego.

 • Zdjęcie uczestników przedsięwzięcia na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - widok ogólny
  Zdjęcie uczestników przedsięwzięcia na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - widok ogólny
 • Zdjęcie uczestników przedsięwzięcia na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - widok od przodu
  Zdjęcie uczestników przedsięwzięcia na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - widok od przodu

 

Realizacja mobilności

Przedsięwzięcie miało charakter treningu zawodowego, gdzie uczestnicy mogli wykorzystać zdobyte wcześniej umiejętności i wiedzę, a poprzez obserwację i bezpośrednią konsultację z trenerami niemieckimi, skorzystać z cennych rad, dobrych praktyk i wskazówek, a ponadto profesjonalnej bazy treningowej w celu weryfikacji swoich umiejętności.

Rolą niemieckich instruktorów było symulowanie trudnych sytuacji, obserwacja działań kursantów, korygowanie błędów w technice jazdy i eliminowanie niewłaściwych reakcji, a także przekazanie sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych w tej dziedzinie, a w szczególności:

•  stworzenie okazji do poznania nowych zjawisk i opanowania umiejętności w bezpiecznych warunkach toru szkoleniowego;
•  poznanie konsekwencji niebezpiecznych zachowań na drodze;
•  wykształcanie umiejętności stosowania prawidłowej techniki jako podstawę bezpiecznego korzystania z pojazdów służbowych;
•  przybliżenie zawartości i metod kształcenia oraz dokształcania w zakresie technik bezpiecznej jazdy oraz praktyczne poznanie działań w zakresie bezpiecznej jazdy;
•  wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa własnego i kursantów;
•  wiedza teoretyczna na temat działań dotyczących jazdy i techniki bezpiecznej jazdy oraz doskonalenia umiejętności w tym obszarze;
•  podstawowa wiedza dotycząca fizykalności i techniki jazdy. Poprawa sprawności/umiejętności jazdy;
•  wzmocnienie świadomości dotyczącej zagrożeń;
•  zachowanie na zakrętach, manewry wymijania;
•  zachowania podczas jazdy w zróżnicowanych warunkach drogowych;
•  podniesienie kwalifikacji wśród posiadanej kadry instruktorskiej, która otrzymała zadanie nauczania innych policjantów w zakresie techniki i prawidłowego kierowania pojazdem służbowym.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników miał okazję zmierzyć się w zorganizowanych przez instruktorów zawodach. Zdobyte w trakcie całego szkolenia umiejętności okazały się być przydatne do pokonania toru przeszkód.

Uczestnicy projektu jako trenerzy będą wytyczali kierunki dalszych, ulepszonych działań na rzecz kolejnych treningów podnoszących umiejętności kierowania pojazdem służbowym.

Nie zabrakło też elementów poznania kulturowego, zwiedzania zabytków i najciekawszych miejsc okolicy, a także integracji, zawierania nowych znajomości i okazji do doskonalenia umiejętności językowych.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działaniami w formie galerii.

 • Zdjęcie uczestników szkolenia na sali wykładowej - na widocznym częściowo z przodu ujęcia stoliku prelegenta leży opona samochodowa
  Zdjęcie uczestników szkolenia na sali wykładowej - na widocznym częściowo z przodu ujęcia stoliku prelegenta leży opona samochodowa
 • Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia na stojąco w trakcie zajęć na placu
  Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia na stojąco w trakcie zajęć na placu
 • Zdjęcie planu manewrowego - ujęcie ogólne - w oddali widoczne są pojazdy oraz dwie stojące sylwetki
  Zdjęcie planu manewrowego - ujęcie ogólne - w oddali widoczne są pojazdy oraz dwie stojące sylwetki
 • Zdjęcie pojazdu osobowego wykonującego na placu manewr zakrętu - na przedzie kadru widać pobocze z opon samochodowych
  Zdjęcie pojazdu osobowego wykonującego na placu manewr zakrętu - na przedzie kadru widać pobocze z opon samochodowych
 • Zdjęcie przedstawiające symulator samochodowy (odwrócony pojazd) - dwóch mężczyzn stojących obok pojazdu i jeden siedzący w kabinie kierowcy
  Zdjęcie przedstawiające symulator samochodowy (odwrócony pojazd) - dwóch mężczyzn stojących obok pojazdu i jeden siedzący w kabinie kierowcy
 • Zdjęcie grupwe uczestników przedsięwzięcia na tle gmachu izby wyższej Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec (Reichstag)
  Zdjęcie grupwe uczestników przedsięwzięcia na tle gmachu izby wyższej Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec (Reichstag)
 • Zdjęcie grupowe uczestników przedsięwzięcia na tle Bramy Brandenburskiej (Berlin)
  Zdjęcie grupowe uczestników przedsięwzięcia na tle Bramy Brandenburskiej (Berlin)
 • Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia oraz przedstawicieli Policji niemieckiej - wspólne wręczenie zestawów pamiątkowych
  Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia oraz przedstawicieli Policji niemieckiej - wspólne wręczenie zestawów pamiątkowych
 • Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia na sali wykładowej - ujęcie od tyłu - częśc osób w uniformach czerwonych i część w granatowych
  Zdjęcie części spośród uczestników szkolenia na sali wykładowej - ujęcie od tyłu - częśc osób w uniformach czerwonych i część w granatowych
 • Zdjęcie spośród części uczestników szkolenia stojących w trakcie zajęć na placu manewrowym - jedna osoba w uniformie czerwonym i osiem osób w mundurach granatowych
  Zdjęcie spośród części uczestników szkolenia stojących w trakcie zajęć na placu manewrowym - jedna osoba w uniformie czerwonym i osiem osób w mundurach granatowych
 • Zdjęcie szarego pojazdu na placu w trakcie wykonywania manewrów pomiędzy "pachołkami"
  Zdjęcie szarego pojazdu na placu w trakcie wykonywania manewrów pomiędzy "pachołkami"
 • Zdjęcie dwóch pojazdów osobowych stojących na placu manewrowym obok "pachołków" - w pojazdach siedzą kierowcy - obok każdego z nich stoi uczestnik
  Zdjęcie dwóch pojazdów osobowych stojących na placu manewrowym obok "pachołków" - w pojazdach siedzą kierowcy - obok każdego z nich stoi uczestnik
 • Zdjęcie przedstawiające symulator samochodowy (odwrócony pojazd) - dwóch mężczyzn przykucnięci obok pojazdu i jeden siedzący w kabinie kierowcy
  Zdjęcie przedstawiające symulator samochodowy (odwrócony pojazd) - dwóch mężczyzn przykucnięci obok pojazdu i jeden siedzący w kabinie kierowcy
 • Zdjęcie grupowe części uczestników szkolenia na tle schodów we wnętrzu budynku
  Zdjęcie grupowe części uczestników szkolenia na tle schodów we wnętrzu budynku
 • Zdjęcie uczestników przedsięwzięcia siedzących na trybunie dla obserwatorów w izbie niższej Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec (Bundestag)
  Zdjęcie uczestników przedsięwzięcia siedzących na trybunie dla obserwatorów w izbie niższej Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec (Bundestag)
 • Zdjęcie killku uczestników szkolenia na stojąco w sali - jeden z widocznych na przedzie ma na sobie czerwony podkoszulek i białą policyjną czapkę a pozostali mają na sobie mundury granatowe
  Zdjęcie killku uczestników szkolenia na stojąco w sali - jeden z widocznych na przedzie ma na sobie czerwony podkoszulek i białą policyjną czapkę a pozostali mają na sobie mundury granatowe