O projekcie

„Skracając dystans – działania policji autostradowej w celu minimalizacji skutków poważnych zdarzeń drogowych”

W 2013 r. projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi został wybrany w konkursie Projekty Mobilności, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci i otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 19 550 EUR.

 

Krótki opis, najważniejsze cele

Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych na terenie kraju oraz Europy, a także ciężar ruchu międzynarodowego wynikający z europejskiej integracji przestrzeni, spowodował skrócenie czasu i odległości pokonywanych przez użytkowników ruchu drogowego. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku oraz ograniczenie skutków poważnych zdarzeń na drogach i autostradach, stawia przed polską Policją nowe wyzwania. Wzrost oczekiwań społecznych wymaga od niej natychmiastowej reakcji oraz sprawnego i właściwego funkcjonowania. Aby w sposób profesjonalny wykonywać swoje obowiązki, policjanci ruchu drogowego powinni posiadać szeroką wiedzę i doświadczenie oraz dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w sposób odpowiedni do warunków i wymagań służby oraz w oparciu o najlepsze wzorce europejskie.

Poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz obserwację kompleksowych działaniach ćwiczebnych prowadzonych przez partnera zagranicznego (Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia), projekt zakładał zbliżenie działań łódzkiej i brandenburskiej Policji, dążenie do ujednolicenia standardów, lepszego poznania służb i prowadzenia współpracy, a także sposobność do niwelowania różnic w doświadczeniu, wyszkoleniu i przygotowaniu zawodowym funkcjonariuszy publicznych, zajmujących się zagadnieniami ruchu drogowego.

Wymiana doświadczeń odbyła się w listopadzie 2013 r., obejmując grupę 10 osób z garnizonu łódzkiego Policji i została zrealizowana na terenie kraju związkowego Brandenburgia (RFN), w Prezydium Policji oraz podległych jej jednostkach i komórkach organizacyjnych.

 

 • Zdjęcie autostrady - ujęcie ogólne z tyłu
  Zdjęcie autostrady - ujęcie ogólne z tyłu
 • Zdjęcie autostrady - ujęcie ogólne z przodu
  Zdjęcie autostrady - ujęcie ogólne z przodu
 • Zdjęcie słupka autostradowego z napisem "A2" - w tle rozmyty widok autostrady
  Zdjęcie słupka autostradowego z napisem "A2" - w tle rozmyty widok autostrady
 • Zdjęcie pobocza autostrady w zbliżeniu - widoczna barierka ochronna oraz trawnik a także umieszczona nad autostradą tablica z wyświetlanymi dla kierowców informacjami
  Zdjęcie pobocza autostrady w zbliżeniu - widoczna barierka ochronna oraz trawnik a także umieszczona nad autostradą tablica z wyświetlanymi dla kierowców informacjami

 

 

Powrót na górę strony