Realizacja - Policja Łódzka

Realizacja

Przygotowanie językowo-kulturowe

Rozwój zawodowy i osobisty to procesy, które się przenikają i wzajemnie na siebie wpływają. Poszerzanie wiadomości, zdobywanie wiedzy praktycznej, rozwój nowych postaw i przekonań, dzielenie się umiejętnościami i korzystanie z zasobów wiedzy innych ma ogromne znaczenie.

Rozwój kompetencji międzykulturowych w dobie globalizacji pozwala na sprawne funkcjonowanie w środowisku innych ludzi, lepsze relacje i porozumiewanie się, bez kierowania się stereotypami i uprzedzeniami; pozwala na spojrzenie z różnych perspektyw, a co za tym idzie - na bycie bardziej otwartym w pracy i życiu osobistym. Bezpośredni kontakt w ramach tego samego środowiska zawodowego sprzyja nawiązaniu bliższych i trwalszych znajomości zarówno na gruncie służbowym, jak i koleżeńskim.

Chociaż nauka języka obcego jest procesem długotrwałym i złożonym, to jednak na bazie podstawowej znajomości, poznanie słownictwa specjalistycznego ma niebagatelne znaczenie. Dlatego, biorąc pod uwagę specyfikę zagadnień objętych projektem, charakter wymiany doświadczeń, a także potrzeby uczestników w zakresie nauki i wykorzystania języka obcego oraz realny czas na realizację zadania, przeprowadzono kurs języka niemieckiego oparty na materiałach w formie komunikacyjnej i warsztatach interpersonalnych, obejmujący 72 godziny lekcyjne.

 

 • Zdjęcie części wnętrza sali wykładowej - widoczna zielona tablica na ścianie a na stojącym przed nią stole stoi otwarty laptop i leży biała policyjna czapka
  Zdjęcie części wnętrza sali wykładowej - widoczna zielona tablica na ścianie a na stojącym przed nią stole stoi otwarty laptop i leży biała policyjna czapka
 • Zdjęcie grupowe uczestników przedsięwzięcia na tle tablicy z godłem i napisem "Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi" - na wewnętrznym dziedzińcu gmachu komendy
  Zdjęcie grupowe uczestników przedsięwzięcia na tle tablicy z godłem i napisem "Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi" - na wewnętrznym dziedzińcu gmachu komendy

 

 

Przygotowania do wyjazdu

W trosce o przebieg wymiany doświadczeń, zgodny z przyjętymi założeniami i opracowanym planem, wyjazd uczestników do kraju partnera przyjmującego został poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami.

 

 • Zdjęcie na sali szkoleniowej - jedna z koordynatorek przedsięwzięcia przygotowuje materiały dla uczestników a w tle widać jednego ze słuchaczy siedzących za stołem
  Zdjęcie na sali szkoleniowej - jedna z koordynatorek przedsięwzięcia przygotowuje materiały dla uczestników a w tle widać jednego ze słuchaczy siedzących za stołem
 • Zdjęcie grupy słuchaczy siedzących przy stołach na sali wykładowej
  Zdjęcie grupy słuchaczy siedzących przy stołach na sali wykładowej
 • Zdjęcie kilkuosobowej grupy słuchaczy siedzących pod ścianami w sali wykładowej na krzesłach z pulpitami - na przedzie ujęcia widoczna za stołem wykładowcy koordyntorka przedsięwzięcia - Pani Marta Łomża
  Zdjęcie kilkuosobowej grupy słuchaczy siedzących pod ścianami w sali wykładowej na krzesłach z pulpitami - na przedzie ujęcia widoczna za stołem wykładowcy koordyntorka przedsięwzięcia - Pani Marta Łomża
 • Zdjęcie końcowego odcinka autostrady (punkt kontrolny dla pojazdów) - ujęcie ogólne z tyłu
  Zdjęcie końcowego odcinka autostrady (punkt kontrolny dla pojazdów) - ujęcie ogólne z tyłu
 • Zdjęcie grupwe uczestników przedsięwzięcia z koordynatorką na tle gmachu (byłego już) Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi z siedzibą w Sosnowcu
  Zdjęcie grupwe uczestników przedsięwzięcia z koordynatorką na tle gmachu (byłego już) Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi z siedzibą w Sosnowcu
 • Zdjęcie kilku umundurowanych uczestników imprezy na stojąco - w tle widać uliczkę z budynkami w głębi i po lewej stronie oraz drzewo po prawej stronie
  Zdjęcie kilku umundurowanych uczestników imprezy na stojąco - w tle widać uliczkę z budynkami w głębi i po lewej stronie oraz drzewo po prawej stronie

 

 

Realizacja mobilności

Program wymiany doświadczeń przygotowany został w porozumieniu z partnerem projektu. Czynny udział strony niemieckiej i możliwość ustosunkowania się do planu, możliwość dodania własnych sugestii, wskazania mocnych i słabych stron, zaowocowało powstaniem programu 10-dniowej wymiany doświadczeń z elementami praktyki zawodowej, która rozpoczęła się dnia 11, a zakończyła 22 listopada 2013 r. Blok programowy został podzielony na dwie główne części (współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz działania podczas poważnych zdarzeń drogowych) oraz dostosowany do charakteru uczestników, spośród których wyróżniono dwie grupy (tzw. teoretyków i praktyków).

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działaniami w formie galerii.

 

 • Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia wraz z koordynatorką w sali wykładowej
  Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia wraz z koordynatorką w sali wykładowej
 • Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia wraz z koordynatorką w sali wykładowej (grupa stoi w rogu pomieszczenia) - w tle widoczny ekran z wyświetlonym końcowym slajdem prezentacji
  Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia wraz z koordynatorką w sali wykładowej (grupa stoi w rogu pomieszczenia) - w tle widoczny ekran z wyświetlonym końcowym slajdem prezentacji
 • Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia wraz z koordynatorką w sali wykładowej - w tle widoczny ekran z wyświetlonym slajdem prezentacji oraz zsunięta niebieska kotara
  Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia wraz z koordynatorką w sali wykładowej - w tle widoczny ekran z wyświetlonym slajdem prezentacji oraz zsunięta niebieska kotara
 • Zdjęcie grupy uczestników szkolenia (ubrani w granatowe mundury - dwie osoby mają na sobie kamizelki pomarańczowe i jedna osoba - żółtą) - stojący w plenerze (ujęcie od tyłu - widoczne budynki oraz dwa pionowe zbiorniki i pomarańczowy samochód ciężarowy)
  Zdjęcie grupy uczestników szkolenia (ubrani w granatowe mundury - dwie osoby mają na sobie kamizelki pomarańczowe i jedna osoba - żółtą) - stojący w plenerze (ujęcie od tyłu - widoczne budynki oraz dwa pionowe zbiorniki i pomarańczowy samochód ciężarowy)
 • Zdjęcie części uczestników szkolenia na stanowisku roboczym (ujęcie przedstawia dwóch policjantów niemieckich w błekitnych mundurach oraz czterech uczestników polskich wraz z koordynatorką - ubiory różne)
  Zdjęcie części uczestników szkolenia na stanowisku roboczym (ujęcie przedstawia dwóch policjantów niemieckich w błekitnych mundurach oraz czterech uczestników polskich wraz z koordynatorką - ubiory różne)
 • Zdjęcie pięciorga umundurowanych uczestników imprezy na stojąco w pomieszczeniu
  Zdjęcie pięciorga umundurowanych uczestników imprezy na stojąco w pomieszczeniu
 • Zdjęcie trzech uczestników szkolenia wraz z koordynatorką - ujęcie z tyłu - widoczne wyposażenie techniczne znajdujące sie w tyle otwartego samochodu typu furgonetka
  Zdjęcie trzech uczestników szkolenia wraz z koordynatorką - ujęcie z tyłu - widoczne wyposażenie techniczne znajdujące sie w tyle otwartego samochodu typu furgonetka
 • Zdjęcie dwóch funkcjonariuszy - ujęcie w nocy od tyłu - jeden z policjantów ma na plecach kamizelki odblaskowej napis "Policja" a drugi - "Polizei"
  Zdjęcie dwóch funkcjonariuszy - ujęcie w nocy od tyłu - jeden z policjantów ma na plecach kamizelki odblaskowej napis "Policja" a drugi - "Polizei"
 • Zdjęcie kilkuosobowej grupy (ubiory różne - cywilne) na przeszklonym i w pełni zabudowanym tarasie widokowym w kształcie spodka
  Zdjęcie kilkuosobowej grupy (ubiory różne - cywilne) na przeszklonym i w pełni zabudowanym tarasie widokowym w kształcie spodka
 • Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników przedsięwzięcia na stojąco - w tle ujęcia widoczna jest rzeka oraz zacumowane przy brzegu jednostki pływające
  Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników przedsięwzięcia na stojąco - w tle ujęcia widoczna jest rzeka oraz zacumowane przy brzegu jednostki pływające
 • Zdjęcie uczestników imprezy na tarasie zewnętrznym - widok z góry na rzekę i tereny zielone w lewej części ujęcia
  Zdjęcie uczestników imprezy na tarasie zewnętrznym - widok z góry na rzekę i tereny zielone w lewej części ujęcia
 • Zdjęcie przedstawiające uczestników imprezy siedzących przy stolikach w sali wykładowej
  Zdjęcie przedstawiające uczestników imprezy siedzących przy stolikach w sali wykładowej
 • Zdjęcie dwóch policjantów w kamizelkach odblaskowych w trakcie działań w warunkach nocnych
  Zdjęcie dwóch policjantów w kamizelkach odblaskowych w trakcie działań w warunkach nocnych
 • Zdjęcie grupowe uczestników (siedem osób stoi a dwie osoby kucają) na tle szarego budynku z niebieską tabliczką z logo Policji Brandenburgii
  Zdjęcie grupowe uczestników (siedem osób stoi a dwie osoby kucają) na tle szarego budynku z niebieską tabliczką z logo Policji Brandenburgii
 • Zdjęcie pięciorga uczestników imprezy stojących w kręgu na dużym placu
  Zdjęcie pięciorga uczestników imprezy stojących w kręgu na dużym placu
 • Zdjęcie grupowe uczestników na tle koszar strażackich - ujęcie od frontu - po lewej stronie widoczny hangar - w środku widoczna drewniana wieża obserwacyjna - po prawej stronie widoczny wóz bojowy
  Zdjęcie grupowe uczestników na tle koszar strażackich - ujęcie od frontu - po lewej stronie widoczny hangar - w środku widoczna drewniana wieża obserwacyjna - po prawej stronie widoczny wóz bojowy
 • Zdjęcie trzech funkcjonariuszy w kamizelkach odblaskowych - kontrolujących tył białego autokaru - jeden z nich ma na plecach napis "Policja" a drugi - "BAG"
  Zdjęcie trzech funkcjonariuszy w kamizelkach odblaskowych - kontrolujących tył białego autokaru - jeden z nich ma na plecach napis "Policja" a drugi - "BAG"
 • Zdjęcie przedstawiające grupę umundurowanych słuchaczy w sali wykładowej - ujęcie od tyłu - w tle widoczny ekran z wyświetloną prezentacją
  Zdjęcie przedstawiające grupę umundurowanych słuchaczy w sali wykładowej - ujęcie od tyłu - w tle widoczny ekran z wyświetloną prezentacją
 • Zdjęcie przedstawiające siedzących przy stolikach słuchaczy i stojącą przed stolikiem prelegentkę w sali wykładowej - ujęcie ogólne
  Zdjęcie przedstawiające siedzących przy stolikach słuchaczy i stojącą przed stolikiem prelegentkę w sali wykładowej - ujęcie ogólne
 • Zdjęcie przedstawiające grupę części słuchaczy na stojąco w sali o charakterze przejściowym - w tle widoczne dwa filary
  Zdjęcie przedstawiające grupę części słuchaczy na stojąco w sali o charakterze przejściowym - w tle widoczne dwa filary