Komunikaty

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że doszło do czasowej utraty notatnika służbowego policjanta Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

Notatnik służbowy zawierał m. in. dane osobowe (dane identyfikacyjne, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, prawa jazdy, numer rejestracyjny kierowanego pojazdu, informację o sposobie zakończenia interwencji, w tym ewentualne informacje o mandatach karnych i punktach karnych) osób, które w okresie
od 07 lutego do 04 maja 2020 roku były legitymowane na terenie województwa łódzkiego. Czasowa utrata notatnika służbowego mogła spowodować naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Powyższe skutkować może m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em
o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu mogą sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informujemy, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy ‑ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowego zdarzenia i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osoby, która dopuściła do czasowej utraty poufności Państwa danych osobowych. W związku ze zdarzeniem rekomendowano działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Ponadto powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi – Łukasz Szczerbakowicz;

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych w KWP w Łodzi - kom. Marcin Sędzicki

adres do korespondencji: ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048;

adres email: iod@ld.policja.gov.pl

telefon tel. (47) 841-20-62 lub (47) 841-44-99

Powrót na górę strony