Zielona Strefa

WEJDŹ DO ZIELONEJ STREFY

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli więc posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – CITES (www.mos.gov.pl/cites-ma) to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji:

zielonastrefa@ld.policja.gov.pl

Dodatkowo istnieje możliwość zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa podejrzeń zaistnienia czynów zabronionych popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowa z udziałem zwierząt leśnych, dziekie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami. 
 

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Ustawa o ochronie zwierząt:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&type=3

Ustawa o ochronie przyrody: 
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/68ca5e6eea103f10726b2df8095b4405.pdf

Powrót na górę strony