Profilaktyka

JAK UNIKNĄĆ ZAGINIĘCIA DZIECKA

Wakacyjny wypoczynek, beztroskie spędzanie czasu wolnego, podróże i związane z nimi odwiedzanie wielu miejsc w przestrzeni publicznej sprzyja zaginięciom najmłodszych. Dzieci najczęściej gubią się w miejscach zbiorowego wypoczynku – plaże, parki rozrywki, baseny, a także w centrach handlowych, podczas wszelkiego rodzaju imprez plenerowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje duże skupienie ludzi, a charakter miejsca odwraca uwagę rodziców od ich pociech. Często do zaginięcia dziecka przyczynia się roztargnienie rodziców.

Rodzice powinni zadbać o to, aby już od najmłodszych lat uczyć swoje dzieci dystansu do osób nieznajomych. Dziecko musi wiedzieć, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi oraz przyjmować prezentów i słodyczy. Dzieci powinny wiedzieć, że nie mogą odpowiadać na zaczepki ze strony nieznajomych i pod żadnym pozorem nie powinny z tymi osobami wsiadać do samochodu, ani oddalać się w ustronne miejsca.

           W sytuacji zagrożenia dziecko powinno umieć krzyczeć i wołać głośno pomocy!

            Uczmy nasze dzieci od najmłodszych lat, aby wiedziały jak mają na imię i jak się nazywają oraz aby znały imiona swoich rodziców i adres zamieszkania, gdyż w sytuacji kryzysowej pomoże to Policji
w szybkim dotarciu do opiekunów. Szczególnie ważne jest to na wakacjach, kiedy rodziny są z dala od miejsca zamieszkania. Ważne jest również, aby dziecko znało numer telefonu do swojego rodzica.

Najmłodsze dzieci powinny być nauczone, że w miejscach publicznych wszędzie muszą chodzić
z rodzicem za rękę.

Łódzcy policjanci często są świadkami, kiedy rodzice widząc umundurowanego policjanta straszą nim swoje małoletnie dzieci. NIGDY NIE PRZEKAZUJEMY TAKICH KOMUNIKATÓW DO DZIECI! Dziecko w sytuacji zagrożenia, a w szczególności, kiedy się zgubi, powinno wiedzieć, że osobami, do których powinno podejść w pierwszej kolejności i powiedzieć, że potrzebuje pomocy, powinni być policjanci.

            Aby zapobiegać tego typu zjawiskom łódzcy policjanci systematycznie prowadzą spotkania profilaktyczne skierowane głownie do najmłodszych dzieci a także ich rodziców, podczas których omawiane są zasady postępowania w sytuacji, kiedy dziecko się zagubi i jak zapobiegać tego typu zagrożeniom.

            Rodzice powinni pamiętać, że szeroko rozumiana edukacja dziecka dla jego bezpieczeństwa, od najmłodszych lat spoczywa przede wszystkim na nich samych.

Podróżując z małym dzieckiem należy zwrócić uwagę jak je ubieramy. Stosując w jego ubiorze jaskrawe kolory np. czapki, chusty bądź koszulki w sytuacji zaginięcia ułatwimy jego dostrzeżenie z dużej odległości i kolorystycznie wyróżnimy je z tłumu.

 

            Bardzo dobrym rozwiązaniem, które z pewnością ułatwi nam odnalezienie zaginionego dziecka, jest wyposażenie go w wodoodporną opaskę, której nie zgubi ono podczas podróży lub zabawy, a która będzie zawierała podstawowe informacje o dziecku oraz numer telefonu do rodziców.

W zależności od rozwoju dziecka i jego zdolności rodzice powinni zadecydować, czy dziecko wyposażyć w telefon, który będzie potrafiło użyć w sytuacji zagrożenia. Dla małych dzieci możemy zastosować telefon w postaci prostego zegarka, którego dziecko uruchomi np. jednym przyciskiem w sytuacji dla niego kryzysowej i połączy się z rodzicem. Tego typu urządzenia często wyposażone są dodatkowo w kamerę i lokalizator GPS, z których informacje rodzic może odbierać zdalnie. Wachlarz ofert tego typu urządzeń na rynku daje rodzicowi wiele możliwości, aby zabezpieczyć swoje dziecko. Należy pamiętać, że tego typu rozwiązania przyniosą rezultaty, jeżeli rodzice będą pamiętali o kontroli stanu naładowania akumulatorów w urządzeniu noszonym przez dziecko.

 

Pamiętajmy, aby rozmawiać z dzieckiem jak się zachować w sytuacji zagrożenia, co jakiś czas sprawdzajmy, co dziecko zapamiętało i utrwalajmy mu te treści. Sprawdźmy, czy dziecko potrafi głośno krzyknąć pomocy, ratunku!

Rodzic powinien wiedzieć, że kiedy ginie dziecko poszukiwania należy rozpocząć NATYCHMIAST. Nie ma chwili do stracenia! Rodzic powinien również wiedzieć, że jeżeli swoimi działaniami w bardzo krótkim czasie nie doprowadził do odnalezienia dziecka, niezwłocznie powinien zawiadomić Policję. W przypadku poszukiwania osób zaginionych ważny jest czas.

To on determinuje podjęcie szybkich i skutecznych działań przez służby, dostosowanych do okoliczności zaginięcia małoletniego. Szczególnie jest to ważne, jeśli zaginione dziecko powinno przyjąć ważne medykamenty w określonym czasie, mające istotny wpływ na jego życie i zdrowie.

           

            Pamiętajmy, aby mieć aktualne i wyraźne zdjęcie dziecka szczególnie, gdy jesteśmy na wakacjach z dala od domu. Jeśli dziecko ma np. charakterystyczne, o określonych kształtach duże znamiona, również profilaktycznie warto mieć ich zdjęcie w galerii telefonu.

            W sytuacjach wyjątkowych pozwoli to Policji rozpoczęcie procedury „Child Alert”, która min. polega na rozpowszechnianiu w środkach masowego przekazu zdjęć i informacji o zaginionych dzieciach.

 

PAMIĘTAJMY!

            Mimo wszystkich, nawet najlepszych rad, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku rodziców. Małe dzieci nie mogą być zostawione bez opieki osób dorosłych nawet na chwilę, a dzieci młodsze niż 7 letnie nie mogą bawić się i przemieszczać bez opieki takich osób. Szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych są zabawy w wodzie bez nadzoru opiekunów.

Wyjeżdżając na wakacje zmienia się otoczenie i topografia, których dzieci nie znają, a tym samym ryzyko zaginięcia znacznie wzrasta.

Wybierając miejsce wypoczynku sprawdźmy, czy w jego otoczeniu miejsca, które są potencjalnie niebezpieczne, są odpowiednio zabezpieczone np. studnie, zbiorniki kanalizacyjne, wejścia na wysokie przedmioty, dachy itp. Starajmy się przezornie dostrzegać to, co może zagrozić naszemu dziecku
i chrońmy je przed tymi zagrożeniami.

 

            W przypadkach zaginięć osób, pomocną jest organizacja pozarządowa Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która w Polsce zajmuje się problemem zaginięć. Jest to organizacja pożytku publicznego. Itaka współdziała przy poszukiwaniu zaginionych, pomaga ich rodzinom, przeciwdziała zaginięciom.

            Pamiętajmy, że rodzic, który sprawuje opiekę nad małoletnim znajdując się pod wpływem alkoholu, albo podobnie działającego środka, w chwili zaginięcia dziecka, bądź jakichkolwiek innych okoliczności zagrażających życiu bądź zdrowiu małoletniego jest pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

Powrót na górę strony