Profilaktyka

Wspólne szkolenia z pracownikami RCPS w Łodzi

Kontynuując współpracę Wydziału Prewencji KWP w Łodzi i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniu 21 i 28 października br. funkcjonariusze KWP w Łodzi przeprowadzili szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas wykonywania pracy socjalnej.

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia z zakresu metody postępowania w sytuacji kryzysowej, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, metody deeskalacji sytuacji zagrożenia, pracy z tzw. "trudnym klientem" oraz postępowania w przypadku wybranych zagrożeń.

Przedstawiono również ochronę prawną, jaka przysługuje pracownikom socjalnym w sytuacji naruszenia ich dóbr prawnie chronionych w związku z wykonywanymi oboiązkami. Ponadto zwrócono uwagę na praktyczne wykorzystanie aplikacji mobilnej "MOJA KOMENDA" oraz omówiono zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Szkolenia przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji, Psychologów oraz Sztabu Policji KWP w Łodzi. Z uwagi na epidemię COVID-19 oraz związane z tym obostrzenia sanitarne, szkolenia odbyły się metodą e-learningową. Pracowników socjalnych uświadamiano również o zagrożeniach jakie wynikają z obecnej sytuacji epidemicznej na terenie naszego kraju oraz o określonych ograniczeniach, zakazach i nakazach wynikających z obecnie obowiązujących unormowań prawnych w kontekście poprawy bezpieczeństwa uczestników szkolenia w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony