MASZ PRAWO PROSIĆ O POMOC! - BEZPIECZNY SENIOR - Wydział Prewencji KWP w Łodzi

BEZPIECZNY SENIOR

MASZ PRAWO PROSIĆ O POMOC!

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

aplikacja dostępna jest na stronie internetowej KWP w Łodzi – www.lodzka.policja.gov.pl – ma na celu dostarczanie Policji informacji w zakresie wykroczeń porządkowych, m.in. zaśmiecanie, niszczenie zieleni, czy akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

„Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

 

aplikacja mobilna „MOJA KOMENDA”

zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt do dzielnicowych.

Nie służy do kontaktu z Policją

w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

 

W SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ NIEZWŁOCZNEGO UDZIELENIA POMOCY

numer alarmowy – 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

każdorazowo w sytuacji pilnej/alarmowej osoby dzwoniące będą przekierowywane do odpowiednich służb na terenie miasta – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego