BEZPIECZNIE ZIMĄ

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku

Ferie zimowe - dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas odpoczynku, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla ich opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas tego wypoczynku. Dla policjantów to codzienność – a więc kontrole pojazdów, trzeźwości i uprawnień kierujących, stanu technicznego samochodów i autokarów przewożących dzieci - pilnowanie porządku oraz reagowanie na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

 • dzieci na ośnieżonym stoku
 • logo kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku"
 • dzieci na zimowej wycieczce

Bezpieczeństwo podczas podróży:

Jak co roku, policjanci ruchu drogowego czuwać będą nad  bezpieczeństwem sprawdzając trzeźwość i uprawnienia kierowców, ale także prędkość i stan techniczny samochodów osobowych i autokarów. Szczególną uwagą objęci są kierowcy pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Na drogach prowadzących do miejscowości, w których organizowane są zimowiska, będzie zdecydowanie więcej policyjnych patroli.

W całej Polsce można sprawdzić stan techniczny autokarów. Podczas kontroli sprawdzany jest stan techniczny autokaru, sprawność psychofizyczna kierowcy, jego uprawnienia oraz trzeźwość. Po takiej kontroli kierowca autokaru otrzymuje protokół.

 • sprawdź dokładnie przewoźnika – od kiedy działa firma, na jaką skalę działa, czy zapewnia odpowiednie ubezpieczenie i zastępczy transport w przypadku awarii;
 • poproś policjantów ruchu drogowego o skontrolowanie pojazdu, którym dziecko będzie podróżowało oraz jego kierowcy. Skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji i poinformuj o dokładnym terminie i miejscu odjazdu autokaru. Zanim dzieci wyruszą w podróż, policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wszystkie wymagane dokumenty;
 • wezwij Policję, jeśli tylko stan techniczny pojazdu (łyse opony, popękane szyby, wyciek oleju) lub zachowanie kierowcy (wyczuwalna woń alkoholu, bełkotliwa mowa) budzą wątpliwości.

Ferie w miejscu zamieszkania

Bawmy się, ale rozsądnie – podstawowe zasady bezpieczeństwa to: 

 • znajomość podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone.
 • zjeżdżanie na sankach wyłącznie w miejscach, które oddalone są od ruchu drogowego;
 • należy ubierać się adekwatnie do temperatury panującej na zewnątrz; wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
 • przechodzenie przez ulicę w porze zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego;
 • należy wracać do domu przed zapadnięciem zmroku;
 • każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. 
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.

Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć dzieciom o tym, aby:

 • do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętajmy, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc należy zachować szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
 • zrezygnowały z zabawy w miejscu, gdzie znajdują się  zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu  –  stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W takim przypadku, należy powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
 • nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
 • nie rzucać w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
 • sprawdzić stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżają dzieci.  Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
 • nie ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko  złamań kończyn dla innych osób;
 • unikać otwartych zbiorników wodnych – nawet przy ujemnej temperaturze mogą być bardzo niebezpieczne;
 • korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem;
 • kulig organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łączyć grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
 • nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
 • podczas zabaw na śniegu i lodowisku należy pilnować swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Bezpieczeństwo na stokach                  

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) nazywany jest również Kodeksem zachowania narciarzy i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY.
    Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.
2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY.
    Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.
3. WYBÓR TORU JAZDY.     
    Narciarz i snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej   możliwości zdarzenia z narciarzem znajdującym się poniżej   na stoku.
4. WYPRZEDZANIE.
    Wyprzedzać można  z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszystkich manewrów.
5. WJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA.
    Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu ma obowiązek sprawdzić, patrząc w górę i w dół stoku,  czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
6. ZATRZYMYWANIE SIĘ.
    Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po  upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to tylko możliwe.
7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE.
    Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem/brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.
8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNALIZACJI.
    Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.
9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU.
    W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.
10. OBOWIĄEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI.
    W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podanie swych danych osobowych.

Bezpieczeństwo w sieci

Warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu w czasie wolnym oraz podczas ferii.

 • korzystając z internetu kieruj się zasadą ograniczonego zaufania;
 • chroń swoje dane, strzeż ich, nie ujawniaj danych poufnych (tj. hasło, login)
 • zabezpiecz swój komputer, zainstaluj dobry program antywirusowy;
 • nigdy nie podawaj danych teleadresowych nowo poznanym przez internet osobom;
 • zawsze należy czytać regulaminy serwisów, z których korzystamy;
 • ,,internet nie zapomina” , co raz w nim umieścisz pozostaje w sieci - zastanów się jakie treści umieszczasz w sieci;
 • surfując po sieci pamiętaj o ustawieniu prywatności w programach, z których korzystasz (np. w przeglądarce internetowej);
 • nie zapisuj ważnych haseł w plikach dostępnych na komputerze,
 • nie używaj linków rozsyłanych przez nieznanych nadawców, bądź przez komunikatory;
 • nie przesyłaj osobom obcym prywatnych zdjęć;
 • nie umawiaj się z osobą nieznajomą, pamiętaj nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie monitora;
 • nie pobieraj plików z nieznanych stron internetowych.

 

W SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ NIEZWŁOCZNEGO UDZIELENIA POMOCY

 • numer alarmowy – 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

każdorazowo w sytuacji pilnej/alarmowej osoby dzwoniące będą przekierowywane do odpowiednich służb na terenie miasta – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego

 • WOPR – 601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podczas pobytu nad wodą
 • GOPR – 601 100 300 lub 985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podczas pobytu w górac
 • KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

aplikacja dostępna jest na stronie internetowej KWP w Łodzi – lodzka.policja.gov.pl – ma na celu dostarczanie Policji informacji w zakresie wykroczeń porządkowych oraz miejsc zagrożonych, m.in. zaśmiecanie, niszczenie zieleni, czy akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

„Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

 • aplikacja mobilna „MOJA KOMENDA”

zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt do dzielnicowych na terenie całego  kraju.

Nie służy do kontaktu z Policją

w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

Powrót na górę strony