WITAJ SZKOŁO!

SZANUJ OSOBY STARSZE ORAZ SWOJE KOLEŻANKI I KOLEGÓW

Początek szkoły to wielkie wydarzenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, których pociechy rozpoczynają dopiero przygodę z edukacją. Ważne jest wówczas przekazanie niezbędnej wiedzy, która pomoże uniknąć groźnych sytuacji i zapewni bezpieczną naukę i zabawę.

Warto przypomnieć uczniom:

 • jakie sytuacje w szkole powinny wzbudzać ich podejrzliwość (np. obce osoby w szkole, grupa starszych uczniów dokuczająca młodszym, bójki na korytarzu, złośliwe żarty wobec innych uczniów).
 • z każdym problemem można zwrócić się do swojego wychowawcy
 • w grupie trzeba zachowywać większą ostrożność niż podczas samodzielnej nauki i zabawy - lekkomyślne zachowanie może doprowadzić do wypadku, podczas beztroskiej zabawy na przerwie
 • bieganie po korytarzu w czasie przerwy, niebezpieczne popisy i brawurowe pokazy swoich umiejętności, gdy nauczyciel nie widzi mogą zakończyć się stłuczeniem bądź złamaniem
 • zjeżdżanie po poręczy, skakanie ze schodów może zakończyć się urazami głowy lub kończyn
 • w przypadku uszkodzenia jakiegoś sprzętu lub rozbicia szyby należy poinformować o tym nauczyciela – nie należy tego samodzielnie naprawiać lub sprzątać
 • w szkole jesteśmy odpowiedzialni nie tyko za siebie, ale i za naszych kolegów z którymi spędzamy czas - Odsuwanie krzesła zanim ktoś na nim usiądzie, popychanie, namawianie do łamania szkolnych reguł – to pomysły, które często kończą się urazami.
 • nie należy opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

Relacje z rówieśnikami

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi to kolejna umiejętność, której dziecko uczy się w grupie rówieśniczej. Umiejętności interpersonalne, takie jak negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów i ustalanie różnych spraw, przydadzą się w dorosłym życiu. W szkole jednak uczeń może spotkać nie tylko wspaniałych przyjaciół, ale zetknąć się z różną reakcją ze strony rówieśników. Dobrze jest porozmawiać z dziećmi o różnych formach przemocy i uświadomić im, że dla żadnej z nich nie ma nigdy usprawiedliwienia.

Koleżeństwo wyraża się poprzez szacunek, lojalność i empatię – a wiec cały szereg pozytywnych zachowań społecznych.

 • Rozwijaj swoje zainteresowania – na przykład jeśli ktoś lubi grać w piłkę nożną, przyjaciół najczęściej znajduje na boisku. Wspólne zainteresowania to jeden z najpewniejszych sposobów zawiązania bliskiej, silnej relacji i utrzymania jej.
 • Rozmawiaj z rówieśnikami i uśmiechaj się – spędzanie czasu w takim gronie przyjaciół jest bardzo przyjemne.
 • Dochowuj tajemnic i dotrzymuj składanych obietnic – w przyjaźniach bardzo ważną rolę odgrywa zaufanie.
 • Wspieraj innych – przyjaciele razem uczą się, bawią i siedzą w ławce. Wzmacniają się dobrym słowem, a kiedy jeden ma zły dzień, drugi go nie opuszcza, tylko pociesza.
 • Zadbaj o schludny wygląd – nie musisz nosić markowych ubrań, aby zdobyć przyjaciół, ale dobre maniery i poczucie humoru pomagają.
 • Doceniaj samego siebie – najlepszą drogą do zdobycia i utrzymania przyjaciół jest… wiara w siebie, nie zaś zarozumiałość. I pamiętaj, że w jakiejkolwiek rywalizacji nie zawsze trzeba wygrywać.

Każdy uczeń powinien wiedzieć, że każda przemoc jest zła: i ta fizyczna (bicie, szarpanie, podkładanie nogi, sprawianie bólu) i ta psychiczna (wyśmiewanie, obrażanie, ośmieszanie). Dziecko nie może godzić się także na wykonywanie czynności, które są dla niego nieprzyjemne, które sprawiają mu przykrość.

Nikt nie ma prawa żądać od Ciebie oddania jakichkolwiek przedmiotów lub pieniędzy.

Nie należy zabierać ze sobą o szkoły cennych i drogich przedmiotów, które mogą stać się obiektem zainteresowania innych, a w rezultacie budzić niezdrową zazdrość wśród kolegów i koleżanek, albo stać się łupem dla złodzieja.

RODZICU!

 1. Nie lekceważ sytuacji, które niepokoją Twoje dziecko. Każdą rozpatruj indywidualnie.
 2. Zainteresowanie i spokojna rozmowa wzmacniają więzi i ułatwiają rozwiązywanie sytuacji problemowych.
 3. Bądź obiektywny w ocenie sytuacji – chroń swoje dziecko, ale nie pozwalaj również, by jego zachowanie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
Powrót na górę strony