Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szlaban na niebezpieczny przejazd

20 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach zainicjowali i przeprowadzili kolejne działania pod nazwą „Szlaban na niebezpieczny przejazd”.

 

Brzezińscy funkcjonariusze przy wsparciu mundurowych z Oddziału Prewencji w Łodzi i Ruchomego Stanowiska Dowodzenia z Łodzi prowadzili działania na terenie Rogowa w miejscu krzyżowania się dróg i szlaków kolejowych. Działania miały na celu  podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności w tych rejonach oraz kształtowaniu pozytywnych zachowań w miejscu  przejazdów kolejowo – drogowych.

Na potrzeby prowadzonych działań został użyty specjalistyczny samochód Oddziału Prewencji KWP w Łodzi tzw. Ruchome Stanowisko Dowodzenia, z którego przeszkoleni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach koordynowali działania poszczególnych patroli. 

 Działania prowadzone pod hasłem „Szlaban na niebezpieczny przejazd” z jednej strony miały cel informacyjno – edukacyjny, z drugiej jednak strony w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wobec osób naruszających przepisy prawa stosowano środki prawne: od pouczenia, po działania represyjne w postaci postępowań mandatowych, a nawet wniosków o ukaranie do Sądu.

Pozytywny oddźwięk tych działań  oraz poprawa świadomości użytkowników dróg sprawia, że z pewnością będą one kontynuowane przez brzezińskich policjantów.

Powrót na górę strony