Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na rzecz bezpieczeństwa pieszych - działania EDWARD w Łodzi

21 września 2017 roku Wydział Ruchu Drogowego wraz Dyrekcją i uczniami Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi przeprowadził działania prewencyjne poświęconye tzw. niechronionym uczestnikom ruchu drogowego w ramach ” Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych - EDWARD”.

Do działań w całym województwie łódzkim została zaangazowana maksymalna ilośc funckjonariuszy ruchu drogowego. Łącznie  na terenie naszego garnizonu przebadano 3827 kierujących, wśród których policjanci ujawnili 14 kierujacych  na „podwójnym gazie”. Funckjonariusze  interweniowali wobec 439 kierowców, z których 239 przekroczyło dozwoloną prędkość, a 47 popełniło wykroczenia wobec „niechronionych”. Niestety i ta grupa nie zawsze potrafi zachowywać się zgodnie z przepisami. Policjanci wyciągnęli konsekwencję w sumie wobec 177 pieszych i rowerzystów.

Równolegle z działaniami kontrolnymi na drogach policjanci prowadzili szereg działań edukacyjno- profilaktycznych m.in. w Łodzi w czasie Konferencji „Współczesne oblicze bezpieczeństwa” odbył się piknik dla dzieci, które po przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach otrzymały kamizelki i opaski odblaskowe, a także materiały edukacyjne- komiks superbohatera „SUPERSTOPEK i przyjaciele”.

Tego dnia na terenie województwa łódzkiego nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego.

21 września 2017 roku  policjanci łódzkiej drogówki wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 26 przeprowadzili kontrole przestrzegania przez pieszych przepisów.

Pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale niestety bardzo często staje się ofiarą wskutek konfliktu z pojazdem. Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej w złożonych okolicznościach, przy współwystępowaniu wielu czynników związanych zarówno z zachowaniem użytkowników drogi, otoczeniem jak również warunkami atmosferycznymi. Wielokrotnie to właśnie błąd pieszego powoduje najtragiczniejsze w skutkach zdarzenia. Na terenie Łodzi w 2017 roku doszło do 1040 wypadków drogowych w tym 208 z udziałem pieszych

 

W rejonie Placu Barlickiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wraz z dziećmi prowadzili  działania profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu.

http://zdunska-wola.policja.gov.pl/?serwis=ezd&dzial=informacje&id=17770

Powrót na górę strony