Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Kongres Suicydologiczny pod hasłem „Twoje działania mogą uratować życie”

22 marca 2018r., w siedzibie Centrum Kształcenia Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Auli 1000, odbył się I Kongres Suicydologiczny- międzynarodowa konferencja, która gościła kilkaset osób zainteresowanych problematyką samobójstw w Polsce. Przesłanie Kongresu odbywało się pod hasłem „Twoje działania mogą uratować życie”. To ważne wydarzenie zgromadziło w jednym czasie i miejscu przedstawicieli ze strony resortów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce oraz międzynarodowych i krajowych ekspertów. NIE ZABRAKŁO POLICJI.

Polska, w której corocznie około 6 tysięcy osób odbiera sobie życie, zajmuje pod względem liczby samobójstw wysokie miejsce na liście krajów Unii Europejskiej. Wartym podkreślenia jest fakt że w wyniku zamachów samobójczych ginie więcej ludzi niż w wypadkach drogowych (w 2017 roku zginęło 5273 a wypadkach drogowych 2797 osób). Samobójstwo to przyczyna co 5-tego zgonu młodych osób w grupie wiekowej 15-24 roku życia. To duży koszt nie tylko emocjonalny, ale także ekonomiczny dla nas wszystkich. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy zasięg tego problemu ograniczyć.
 

Podczas I Kongresu Suicydologicznego nie zabrakło Policji, którą reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Policji z Dyrektorem Biura Prewencji insp. Dariuszem Minkiewiczem na czele,  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka oraz Komendanci Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu łódzkiego.

Na powyższe przedsięwzięcie licznie przybyli również dzielnicowi, policjanci pierwszego kontaktu ze społeczeństwem, którzy w swojej codziennej służbie niejednokrotnie spotykają się z problemem samobójstw. Nie zabrakło również profilaktyków społecznych oraz negocjatorów policyjnych.

Miłym akcentem podczas konferencji, były złożone na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybki, podziękowania za współpracę w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policjiw Łodzi a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym, zwłaszcza wśród młodzieży, skierowane do funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, mł. asp. Anny Kornackiej.
Policjantka jest Koordynatorką Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym, zwłaszcza wśród młodzieży i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w pracach Grupy ds. Rejestracji Zachowań  Samobójczych w Polsce działającej w ramach Zespołu Roboczego do spraw Prewencji Samobójstw i Depresji powołanego przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia, służąc pomocą i trafną radą.

 Podziękowania wręczyła Pani prof. Agnieszka Gmitrowicz Przewodnicząca Zespołu Roboczego do spraw Prewencji  Samobójstw i Depresji, Kierownik I Katedry Psychiatrii Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej.

 

Organizatorami Kongresu byli: Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii , Polskie Towarzystwo Suicydologiczne i Sekcja Naukowa Suicydologii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Uczelnia Łazarskiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Patronat medialny sprawowała Polska Agencja Prasowa oraz Serwis Zdrowie.

  • policjanci
Powrót na górę strony