Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszym oskarżycielem publicznym okazał się tomaszowski policjant

11 października 2018 roku na terenie OPP w Łodzi, odbył się konkurs zorganizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Andrzeja Łapińskiego, dla najlepszego oskarżyciela publicznego Policji garnizonu łódzkiego w 2018 roku, stanowiącego zarazem wojewódzkie eliminacje do I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który odbędzie się w dniach 19 – 20 listopada 2018 roku w CSP w Legionowie. W zawodach uczestniczyło 43 reprezentantów komend powiatowych / miejskich Policji woj. łódzkiego, którzy na co dzień, w swoich jednostkach macierzystych, pełnią funkcję oskarżyciela publicznego./

Rozegrano dwie konkurencje. Pierwszą był pisemny test wiedzy, zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym. Drugą konkurencją był  pisemny test wiedzy,  dotyczący umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń. Poziom był bardzo wyrównany. Nie rzadko o końcowej klasyfikacji decydowały ułamki punktów oraz wynik z pierwszej konkurencji.  Niemniej jednak bezkonkurencyjny  w ogólnej klasyfikacji okazał się asp. szt. Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim, który z pierwszego testu zdobył największą liczbę punktów z wszystkich uczestników zawodów. Drugie miejsce zdobyła reprezentantka KPP w Bełchatowie – asp. szt. Ewelina Kaczyńska. Trzecie miejsce wywalczył przedstawiciel KMP  w Skierniewicach – st. sierż. Jacek Piechut.  

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Andrzeja Łapińskiego, laureatom pogratulował Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego Zawodów, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi – mł. insp. Jarosław Janus, który podziękował także pozostałym funkcjonariuszom za udział w eliminacjach.  

Uroczysta dekoracja laureatów zawodów odbędzie się na najbliższej odprawie jaką przeprowadzi Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z Kierownictwem komend powiatowych / miejskich garnizonu łódzkiego.  Komendant wręczy zwycięzcom konkursu pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe.   

 

 

 

  • Policjanci siedzą w sali w ławkach.
  • Trzech policjantów i policjantka stoją w rzędzie.
  • Trzech policjantów, jeden czyt, drugi bije brawo.
Powrót na górę strony