Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakładnicy, pościg, śledztwo powybuchowe – ćwiczenia współdziałania Policji z innymi podmiotami w sytuacji kryzysowej

Kwietniowy poranek w Łodzi. Delegacja MSWiA jedzie na zaplanowane spotkanie z komendantem wojewódzkim w siedzibie łódzkiej Policji. Do budynku komendy przy ulicy Lutomierskiej, nie docierają. Drogę ich przejazdu blokują samochody, z których wybiegają zamaskowani mężczyźni uzbrojeni w długą broń i granaty hukowe. Członkowie delegacji zostają uprowadzeni. Rozpoczyna się pościg za uciekającym samochodem. Ale ten nagle wybucha……

To część ćwiczenia, którego celem było wypracowanie skutecznego współdziałania policjantów i podmiotów spoza policji w sytuacji ataku terrorystycznego  z użyciem materiałów wybuchowych. Ćwiczenia trwały przez trzy dni, 23,24 i 25 kwietnia 2024 roku.

Podczas jednej z przygotowanych symulacji, uczestniczący w ćwiczeniu mierzyli się ze śledztwem powybuchowym. Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Łodzi, technicy kryminalistyki i biegli z Laboratorium Kryminalistycznego komendy wojewódzkiej, funkcjonariusze procesowi. Pojawili się także prokuratorzy z Prokurator Okręgowych i Rejonowych województwa łódzkiego oraz biegli z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Wsparcia podczas działań udzielali przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i policjanci z OPP KWP w Łodzi z Zespołem Medycznym. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewniła Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sieradzu.

Miejsce masowego zdarzenia wymaga doskonałych umiejętności dotyczących jego procesowego zabezpieczenia, wysokich standardów współpracy pomiędzy zespołem DVI czyli zespołem identyfikującym zwłoki, Policją, Prokuraturą a wreszcie doskonałego współdziałania i przepływu informacji w sytuacji kryzysowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi policji.

Tego typu ćwiczenia to okazja do doskonalenia umiejętności policjantów w zakresie prawidłowego organizowania, przeprowadzania oraz koordynacji oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym, katastrof i identyfikacji ciał ofiar, od chwili uzyskania wiadomości o zdarzeniu, aż do zakończenia gromadzenia i zabezpieczenie wszystkich śladów i dowodów podczas oględzin. To także możliwość wykorzystania nowoczesnych metod dokumentowania miejsca zdarzenia i specjalistycznego sprzętu.

Za opanowanie symulowanej sytuacji zakładniczej, ustalenie, zlokalizowanie sprawców przestępstwa, odpowiedzialni byli policjanci z pionów kryminalnych garnizonu łódzkiego. W zatrzymaniu sprawców, uwolnieniu przetrzymywanych zakładników brali także udział funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi.

Trzydniowe ćwiczenie główne poprzedził cykl szkoleń teoretycznych przygotowanych 14 i 15 lutego bieżącego roku, o których pisaliśmy tutaj

Ćwiczenie taktyczne, przeprowadzone w warunkach symulowanych, pozwoliło na sprawdzenie  wdrażania procedur reagowania, przygotowanie do bezbłędnego przepływu informacji na wypadek realnego zagrożenia, doskonalenie w praktyce skrupulatnych czynności wykonywanych na miejscu zdarzeń o charakterze terrorystycznym, katastrof i opanowanie ich skutków.

tekst/ Dagmara Mościńska

video/ sierż. Mateusz Piliński

foto/ asp. sztab. Maciej Wawrzyniak, podinsp. Tomasz Kowalski

 

  • funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi podczas symulowanej sytuacji ćwiczebnej podchodzą do budynku. Widok z góry.
  • Namiot wskazujący miejsce odpraw podczas ćwiczenia taktycznego dotyczącego ataku terrorystycznego.
  • Teren leśny, uszkodzony oznakowany policyjny radiowóz. Symulacja podczas ćwiczeń.
  • technicy kryminalistyki pracują na miejscu przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
  • śledczy pracują na miejscu zdarzenia, na także uszkodzony radiowóz.
  • policjanci w kombinezonach pracują na miejscu zdarzenia. Symulowana sytuacja powybuchowa. Identyfikacja zwłok. (Ćwiczenia)
  • Policjanci w kombinezonach pracują na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Sytuacja symulowana na potrzeby ćwiczenia taktycznego.
  • uszkodzony radiowóz. Symulacja na potrzeby ćwiczenia taktycznego.
  • Widok z góry. Miejsce śledztwa powybuchowego. Symulacja na potrzeby ćwiczenia taktycznego.
  • Identyfikacja zwłok. Symulacja na potrzeby ćwiczenia taktycznego.
Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony